Planeet zee: een oceaan van mogelijkheden

ditmaal een wetenschappelijk onderwerp

Het beheer van het maritieme milieu en Blue Growth

Wouter Rommens behaalde de graad van Doctor in de wetenschappen-biologie aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2002. Sedert 2003 is hij werkzaam als project manager en senior expert voor internationale organisaties (UNESCO, UNEP, EC) en overheden inzake marien beleid, natural resources management en duurzame ontwikkeling. Zijn kernactiviteiten zijn gericht op beleid in verband met het duurzaam beheer van het mariene milieu en Blue Growth.

 

Op donderdag 20 april

Aperitief om 19u 

Daarna diner

en vervolgens alle aandacht voor Wouter Rommens

 

Niet leden betalen 40 euro

 

Ring:
Asse Hoppeland
Datum:
03-02-2017