Onder de naam Brigand...

Van scheldwoord tot voetstuk...

Van scheldwoord tot voetstuk.

Op 9 januari jl mochten we een nieuwe ring boven het doopvont houden: MR Brigand.

 

Een korte schets van de naam:

De zoektocht naar een naam heeft ons langs verschillende historische figuren en locaties geleid, maar is uiteindelijk geëindigd met de benaming die de Vlaamse Opstandelingen aan het eind van de 18e eeuw kregen. Een naam, die spottend door de Franse bezetter gegeven werd aan die Vlaamse struikrovers. De Fransen, die zich niet erg populair hadden gemaakt door hun strenge militaire bezetting, zonder de minste inspraak van de plaatselijke bevolking, hadden voor het eerst de dienstplicht ingevoerd. Deze spreekwoordelijke druppel deed de Brigand opstaan. Onder leiding van mannen als Corbeels, van Gansen en Charlepoeng, vochten de Vlamingen tegen de sansculotten. Deze korte maar hevige en bloedige opstand, die beëindigd werd door verraad en list, ging de geschiedenisboeken in als de Boerenkrijg.

 

Deze opstand kostte het leven aan ongeveer 15.000 Vlamingen. Aan mannen en vrouwen die wilden opstaan voor hun overtuiging. Aan mannen en vrouwen die de wapens opnamen voor Outer en Heerd. Aan mannen en vrouwen die de geschiedenis ingingen als Brigand.

Een geschiedenis met puur Vlaams karakter, die onbelicht – en dus ook vaak vergeten wordt.

 

Het was de Brigand die Mechelen bevrijdde in 1798, het was de Brigand die in Vlaams Brabant twee weken lang kon standhouden. Maar de Brigand, dat is vooral het Kempische leger, dat onder leiding van Van Gansen de opstand begon in Geel. Vanuit hun basis in Tongerlo beheersten ze – weliswaar kortstondig – de wijde omgeving, van Turnhout tot Hasselt. En wil dat nu net het gebied zijn waarin wij als Marnixring actief willen zijn en willen werven. De naam van onze Marnixring kon gewoonweg niet gepaster zijn.

 

Het is onze taak en onze eer om deze unieke, vergeten geschiedenis bekend te maken en de mannen en vrouwen die er hun levens verloren voor de Vlaamse zaak te eren door de naam, die ooit als scheldwoord bedoeld was, op een voetstuk te plaatsen.

 

We hopen dan ook van harte u ook binnenkort te mogen begroeten op één van onze vergaderingen. Houzee!

Ring:
Brigand
Datum:
24-01-2018