Oktober 2015 - Het fatsoen van mijn pensioen

Debatavond - Het fatsoen van mijn pensioen

Debatavond - Het fatsoen van mijn pensioen

Het onderwerp van onze debatavond was

Het fatsoen van ons pensioen”

Moderator : Guy Janssens (VRT)

 

Panelleden :

 • Hans Maertens (Voka)
 • Jan Denys (Randstad)
 • Sabine Slegers (ACLVB)
 • Vincent Van Quickenborne (Open Vld)
 • Geert Gielens (Belfius)
   

Het verloop van de avond :

 • 19.30 - 20.00 uur: welkomstwoord
 • 20.00- 22.00 uur: debat het fatsoen van ons pensioen.
 • 22.00 - 24.00 uur: uitgebreide receptie verzorgd door Ma Kwizien uit Tielt
   

Tijdens het debat werden onderstaande stellingen behandeld :

 • Ons wettelijk pensioen blijft zonder meer betaalbaar !
 • Een gelijk basispensioen voor iedereen. Daarboven zoekt iedereen het voor zichzelf uit !
 • We bepalen zelf onze oude dag !
 • Het eenheidsstatuut is de enige uitweg !
 • Iedereen aan het werk tot 67 of meer !   

 

We waren met ongeveer een 150-tal aanwezigen.

 

Bij de ontvangst en tijdens de receptie werd de muzikale omlijsting verzorgd door het klarinet-quartet Ebano.

 


Een paar uitspraken van die avond :

 

 • Om ons pensioensysteem staande te houden moeten we langer werken

 

 • De vijf pijlers van ons pensioen
  • Eerste pijler       : ons wettelijk pensioen
  • Tweede pijler     : pensioenplan / pensioenfonds
  • Derde pijler       : pensioensparen
  • Vierde pijler       : het eigen vermogen, het eigen huis, …
  • Vijfde pijler       : nog wat blijven werken na de wettelijke pensioenleeftijd

 • De verhouding eerste pijler ( repartitiesysteem ) versus tweede pijler ( kapitalisatiesysteem )  is vandaag een 88-12
  Er werd gesuggereerd om die verhouding geleidelijk aan te brengen naar bv 80-20 zodat er meer geld in het kapitalisatiesysteem zou terecht komen dan kan geïnvesteerd worden in de economie

 • België kent een arbeidsbeslag van 54 % en toch kunnen we hiermee niet instaan voor als onze noden.
  Reden : De sociale zekerheid is te sociaal en te zeker !

 

De avond werd afgesloten door een uitgebreide receptie, verzorgd door Ma Kwizien.

Ring:
Roeselare Tielt De Blauwvoet
Datum:
29-10-2015