Ochtendsymposium : De Brusselse metropool : een nieuwe olievlek ?

Mechelen, 16 juni, 9u30, Huis Van Dijck, Frederik De Merodestraat 33

Vijf Marnixringen ( Antwerpen Violier, Mechelen Gaston Feremans, Lieven Gevaert, Noordrand, Overijse De Vrijheijt) organiseren op zondag 16 juni van 9u30 tot 12 u een Ochtendsymposium over de Brusselse Metropolitane Regio (BMR), in Huis Van Dijck, F. De Merodestraat 33 in Mechelen, gevolgd door een receptie van 12 tot 13 uur.

Marnix-Ochtendsymposium op Zondag

De Brusselse Metropool, een nieuwe olievlek? 


Mechelen, 16 juni, 9u30, Huis Van Dijck, Frederik De Merodestraat 33

 

Vijf Marnixringen ( Antwerpen Violier, Mechelen Gaston Feremans, Lieven Gevaert, Noordrand, Overijse De Vrijheijt) organiseren op zondag 16 juni van 9u30 tot 12 u een Ochtendsymposium over de Brusselse Metropolitane Regio (BMR), in Huis Van Dijck, F. De Merodestraat 33 in Mechelen, gevolgd door een receptie van 12 tot 13 uur.

Wie alleen het ochtendsymposium en de receptie bezoekt betaalt €15, wie ook wil aanschuiven voor het vriendenmaal (na de receptie) betaalt €45 voor beide samen. Gelieve je elektronisch aan te melden ten laatste op 12 juni bij protocolmeester Karel Van Echelpoel van de Marnixring Mechelen op ochtendsymposium@gmail.com .

 

De BMR wil van Brussel een echte Europese hoofdstad, een bruisende uitgaansstad en daarenboven een internationaal centrum voor financiën, ICT, gezondheidszorg en logistiek-en-vervoer maken. Maar welke politieke en diplomatieke bedoelingen schuilen hierachter ? Op het Ochtendsymposium doet de heer Karel Lowette, ondervoorzitter van de BMR het plan technisch uit de doeken, terwijl de UCL-professor Philippe Van Parijs het tijdens het debat zal verdedigen. De heer Hans Brockmans, journalist Trends wordt de moderator.

Is de BMR een voorwendsel om Brussel uit te breiden in Vlaams- en in Waals-Brabant? Wat is in dat kader de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap die in de grondwet is ingeschreven? Zal Brussel datgene wat het verloor met de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde nu met de BMR economisch opnieuw binnenhalen? Want het uitbreiden van het Brussels openbaar vervoer over Vlaams-Brabant en de Brusselse bemoeienissen met de luchthaven van Zaventem lijken hier verontrustend. Peter de Roover, chef politiek van het maandblad Doorbraak zal hierop reageren. Het wordt een spannend, informatief en tegensprekelijk debat. Peter De Vos van Marnixring Antwerpen Violier zal het Ochtendsymposium afsluiten met een zwierige, ter plekke gemaakte synthese.

 

Vlaanderen - zoals al te vaak is gebeurd - staat erbij en het kijkt ernaar ! Indien de BMR een Vlaamsonvriendelijke constructie is, moet Vlaanderen het dan niet analyseren en voor één keer handelend optreden? Of kiezen we er ervoor om mee te werken aan dit Brussels idee? We hopen van harte u op 16 juni om 9u30 in Mechelen, Merodestraat 33, te mogen verwelkomen op dit symposium dat een brandend actueel maar in de media onderbelicht onderwerp behandelt. De vijf organiserende Marnixringen zullen er jullie allen warm onthalen!

 

De voorzitters van de Marnixringen

Antwerpen Violier, Mechelen Gaston Feremans, Lieven Gevaert, Noordrand en Overijse De Vrijheijt

Georges Podevyn, Toon Pans, Wim Leenaards, Patrick Detand en Karina Degrave

 

Met de steun van: Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, Huis Van Dijck, ’t Pallieterke en Doorbraak 

Ring:
MRIS
Datum:
30-05-2013