Minister President Geert Bourgeois over tolerantie en inburgering bij Marnixring Ieper Westland

Feestrede naar aanleiding van het 40-jarig bestaan.

Marnixring Ieper Westland vierde zijn 40-jarig bestaan samen met de Orde van den Prince. Geert Bourgeois hield een opmerkelijke feestrede. De opbrengst van de avond, een cheque van 1.500 EUR, ging naar het Huis van het Nederlands in Belle (Frans-Vlaanderen).

Marnixring Ieper Westland heeft op 22 oktober zijn 40-jarige bestaan gevierd.

Geert Bourgeois heeft voor bijna 300 deelnemers een opmerkelijke feestrede gehouden over tolerantie en inburgering.

Lees hierna een korte samenvatting van deze rede of klik hier.

Voorzitter Wim Morlion blikte bij zijn inleiding dankbaar terug op 40 jaar Marnixring in Ieper en kaderde de activiteiten binnen onze doelstelling. Lees hierna de inleiding van de voorzitter of klik hier.

Kijk hierna voor een verslag met foto's of klik hier.

Ring:
Ieper Westland
Datum:
14-01-2015