Met een waarom in het verleden

Open ledenvergadering op 1 maart 2018

Het verhaal vangt aan bij het woord ‘Gallo-Romeins’.

Met een waarom in het verleden

 

“Een volk zonder geheugen is niet vrij.

Dictaturen beginnen altijd de beschuldigingen van het verleden

uit de geschiedenisboeken te schrappen”.

François Mitterrand.

 

 

Een liefhebber, Marnix lid, probeert op een neutrale en eigenwijze manier een periode uit het verleden te vertellen.  Het verhaal – Met een waarom in het verleden -vangt aan bij het woord ‘Gallo-Romeins’.  Dit verleden oefent niet direct op iedereen een aantrekkingskracht uit, het is eerder een saai gegeven.  Mits enkele bedenkingen tracht de spreker tot een aantrekkelijker geheel te komen.  Met deze oefening wordt zijdelings gehoopt dit museumgegeven terug naar het heden te brengen.

 

Rik Verbraeken is sedert 20 jaar bedrijfsleider van een firma met internationale activiteiten in de ziekenhuisomgeving.

Als auto-expert heeft hij een technische achtergrond, aangevuld met leidinggevende functies bij internationale firma’s.

De motivatie is steeds  gebaseerd op het analyseren en vinden van oplossingen bij problemen of waaromvragen.

Deze eigenschap heeft zich niet beperkt tot de zakenwereld, maar dekt meerdere interessevelden, waaronder nu meer specifiek het verleden in de ruimste zin van het woord.

 

Datum: 1 maart 2018.

Plaats: Hotel Serwir, K.Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Agenda van de vergadering:

19.30u : Wandelreceptie met hapjes

20.10u : Aan tafel, gedicht en mededelingen van  bestuur

21.20u : Voordracht ‘Met een waarom in het verleden’

22.30u : Gezellig samenzijn

 

Hoe schrijf je in?:

Elk lid, partner of genodigde meldt aanwezigheid of verontschuldiging aan Lieve Lezy, uiterlijk op zondagavond 25 februari 2018. Dit kan op haar GSM (0478.90.04.36) maar bij voorkeur via: godelieve.lezy@axa.be . Zij stuurt steeds een bevestigend bericht.

Prijs voor genodigden met receptie en maaltijd (vanaf 19.30 uur): 42,50 €

Prijs voor genodigden of partners die alleen de lezing (vanaf 21.15 uur) volgen: 5 €

Gelieve het verschuldigde bedrag op rekening BE16 4139 2617 7174 KREDBEBB te willen overschrijven.

 

“De lessen van het verleden worden genegeerd en vernietigd

in een eigentijdse antagonisme bekend als generatiekloof”.

Spiro Agnew.

 

 

Met vriendelijke groet,

Dirk Vergult, Secretaris

 

Ring:
Anton van Wilderode
Datum:
12-02-2018