"Menschen... in den Grooten Oorlog"

Dit moet je zien: "Menschen... in den Grooten oorlog"

Tine Ruysschaert en Bart Cafmeyer kruipen in de huid van tal van personages uit de Eerste Wereldoorlog: de brancardier, de soldaat, de aalmoezenier, de verpleegster, de herbergierster …
Ze brengen ontwrichte levensverhalen van personen die gewond werden of sneuvelden, naast verhalen over confrontaties met verdriet en gemis, getuigenissen uit dagboeken, verhalen van grootouders, ….
De muziek speelt een belangrijke rol in het verhaal. Naast eigen composities brengt Arnold Sercu liederen uit de oorlogstijd.

Een organisatie van Marnixring Oudenaarde op dinsdag 14 oktober 2014 om 19.30u in de Volkszaal van het Stadhuis te Oudenaarde.
Voorstelling : 10 euro
Voorstelling + vriendenmaal in Ladeuze Maarkedal: 35 euro
Gelieve uw kaarten te reserveren via mail aan luc.vandevenne@gmail.com of telefonisch op 0476 39 10 26,
en over te schrijven op rek. nr. BE 26 4435 6893 6129 van Marnixring Oudenaarde met vermelding “Den Grooten Oorlog” en het aantal personen.

Ring:
Oudenaarde
Datum:
10-09-2014