Mechelse stadsgidsen ontvangen de Gaston Feremansprijs.

Afbeelding: 

 

Op zondag 19 november 2017 werd in de Keldermanszaal van het Stadhuis van Mechelen, de Gaston Feremansprijs uitgereikt  aan de Mechelse Stadsgidsen. Meer dan 100 aanwezigen, waaronder tal van prominenten, woonden de plechtigheid bij. De Gaston Feremansprijs, die nu al voor de negende keer werd uitgereikt, maakt deel uit van het project van Marnixring Mechelen Gaston Feremans, om deze Vlaamse componist en zijn oeuvre te promoten. We herdenken daarmee de mens Gaston Feremans, die uitermate getalenteerd was, maar ook de politieke en maatschappelijke persoon Gaston Feremans, toondichter van het “Gebed voor het Vaderland”,  een Vlaamsnationale hymne op tekst van Remy Piryns.

 

De tweejaarlijkse Gaston Feremansprijs werd in 2001 in het leven geroepen door Jan Feremans, zoon van Gaston Feremans, en Ward Steffens, toenmalig voorzitter van het Guldensporenkomitee Mechelen. Jan Feremans,  bezieler van het Gaston Feremansfonds, overleed in 2008. Sindsdien heeft de  Marnixring in Mechelen die taak op zich genomen.

 

De Gaston Feremansprijs wordt toegekend aan een verdienstelijk persoon uit de sociale, culturele, politieke of wetenschappelijke wereld. Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet de  laureaat een aanzienlijke verdienste hebben met betrekking tot het verspreiden van de Nederlandse taal en cultuur of geijverd hebben voor de uitstraling van Vlaanderen op cultureel, sociaal, politiek of wetenschappelijk vlak.

Als de persoon in kwestie voor zijn of haar verdienste nog geen of onvoldoende waardering gekregen heeft, is dat voor de jury een bijkomende graadmeter.

 

De Mechelse Stadsgidsen beantwoorden aan die criteria en zij bevinden zich in goed gezelschap : vorige laureaten waren Antoon Vollemaere (2001), De redactie van “De Zes” (2003), Philibert Nees (2005), Luc Famaey (2007), Urbain Van Asch (2009), Ward Steffens (2011), Kristiaan Van Ingelgem (2013) en Jo Haazen (2015).

 

De Gidsenbond Mechelen werd op 8 februari 1957 gesticht door de eerste twintig officieel gediplomeerde toeristische gidsen van de Stad, waaronder Herman Vermeulen (voorzitter) en Marcel Kocken, bekend historicus, auteur van talrijke boeken, artikels en cursiefjes.

De vereniging groepeert, naast alle officiële stadsgidsen, ook een aantal toegetreden leden die begaan zijn met of geïnteresseerd zijn in het historisch patrimonium en het verleden van Mechelen en de regio. Vandaag telt de vzw 152 leden, waaronder niet minder dan 117 gediplomeerde gidsen.

 

Na voorlezing van de motivering door juryvoorzitter Jürgen Constandt en het Laudatio door  Marcel Kocken, werd de prijs plechtig overhandigd aan Herman Vermeulen,  voorzitter van de Mechelse Gidsen.  Jürgen Constandt, voorzitter van Marnixring Mechelen Gaston Feremans, schonk hem een gepersonaliseerd bronzen klokje.

 

De plechtigheid werd opgeluisterd met muzikale intermezzo’s door Kristiaan Van Ingelgem, laureaat van deze prijs in 2013. Ook de Mechelse Stadsgidsen zelf deden hun duit in het zakje : Ferre Uyterhoeven en Rudi De Mets brachten “oep z’n Mechels” een geslaagde schets over Keizer Karel en zijn Mechelse avonturen.

 

Het geheel werd op een vlotte manier - en soms ook “met een knipoog”- met elkaar verbonden door onze protocolmeester Stefaan Debulpaep.

 

Het Lied van mijn Land, het Gebed voor het Vaderland en De Vlaamse Leeuw. Besloten deze feestelijke uitreikingsplechtigheid.

 

Uiteraard werden de aanwezigen nadien uitgenodigd op een uitgebreide receptie waar nog heel veel herinneringen en anekdoten tussen pot en pint werden uitgewisseld.

 

De uitreiking van de 9e Gaston Feremansprijs was opnieuw een succes; op naar de volgende editie in 2019 !

 

 

Leo Lenaerts, MR Mechelen Gaston Feremans