Marnixring Roeselare Tielt De Blauwvoet schenkt voor 2500 euro schoolmiddelen aan OKAN

Afbeelding: 

Niet alle kinderen beginnen aan hun schoolloopbaan met dezelfde taalbagage. De taal die handboeken en leerkrachten gebruiken is niet altijd even begrijpelijk voor kinderen die soms een vreemde taal als moedertaal hebben of die een dialect spreken. Kinderen met een kleinere taalbagage ondervinden moeilijkheden bij het verwerven van nieuwe inzichten. Daarom is  taalvaardigheidsonderwijs essentieel om elk kind maximale kansen te bieden. Begrijpelijke communicatie is de sleutel tot succes.

 

Met dit inzicht koos Marnixring Roeselare Tielt De Blauwvoet ervoor om OKAN (Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) te ondersteunen. De OKAN-scholen zetten volop in op het creëren van maximale onderwijskansen, op vorming in burgerschap en integratie. Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs moeten leerlingen nieuwkomers zijn, minstens 12 jaar en nog geen 18 jaar zijn, niet het Nederlands als thuistaal hebben, onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen en maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

 

De leden van Marnixring Roeselare Tielt besloten in 2020 om voor 2.500 euro aan schoolmateriaal te schenken aan de leerlingen van OKAN ‘Roeselare Wereldklasse’. Daarmee kan de school volgend schooljaar aan de slag met nieuwe laptops, didactische brochures en educatieve middelen. Die zijn zeker welkom, gezien de beperkte budgetten voor de OKAN-werking.

 

Daarbij gaf onze ring de OKAN-leerkrachten inspraak om schoolmateriaal te kiezen specifiek aangepast aan de verschillende leerniveaus: Maxi Loco boekjes met daarin talige opdrachten en de bijbehorende basisdoosjes, waardoor leerlingen zelf kunnen controleren of ze de oefeningen juist gemaakt hebben, eenvoudige leesboeken van de Superrr-serie voor alfaleerlingen die niet of nauwelijks school liepen in hun thuisland, educatieve posters met woordenschat en afbeeldingen over het lichaam, dieren en voeding. En tot slot ook nog drie nieuwe laptops die de leerkrachten zullen inzetten tijdens ICT-lessen.

 

 John Huvaere, 

MR Roeselare Tielt De Blauwvoet