Marnixring Roeselare Tielt De Blauwvoet organiseerde zijn tweejaarlijkse debatavond

Afbeelding: 

Op 19 oktober organiseerde Marnixring ‘De Blauwvoet’ zijn tweejaarlijkse debatavond te Roeselare. Er was een ruime opkomst met een 260-tal aanwezigen.

Als onderwerp werd gekozen voor ‘Migratie en Integratie’, uiteraard een zeer actueel gespreksthema.

 

De toon werd gezet met een video- interview van twee migranten, een Syriër en een Irakees, beiden naar België gevlucht omwille van de oorlog.

Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor vluchtelingen en daklozen, nam daarop het woord en schetste de situatie van de vluchtelingen: waar komen ze vandaan, hoe zijn ze in België terecht gekomen en hoe wordt de integratie opgestart?

 

Daarop volgde het debat. Het panel bestond uit vijf experts, zijnde Jean-Marie Dedecker, Wim van Rooy, Jens Franssen, professor Patrick Loobuyck en Wouter De Vriendt. Moderator Johny Vansevenant leidde alles in goede banen: eerst werd  kort een situatie geschetst met daaropvolgend een stellingname. Over die stelling ontstond dan een gedachtewisseling.

De eerste stelling was dat migratie nodig is om de vergrijzing tegen te gaan, vacatures in knelpuntberoepen op te vullen en de pensioenen betaalbaar te houden.

Er ontstond daarover heel wat controversie. Volgens JM Dedecker is de migratie meer een extra kost voor de maatschappij dan een bijdrage. Wouter De Vriendt daarentegen vindt dat het onze plicht is om oorlogsvluchtelingen op te vangen en ze te helpen aan een inkomen. De conclusie van de debaters was dat migratie van alle tijden is en dat het niet zeker is of dat op termijn een positief of een negatief economisch resultaat zal opleveren.

 

In een tweede stelling werd gevraagd om meer te gaan investeren in zuidelijke (en oostelijke) regio’s om daar een grotere politieke stabiliteit te creëren. Ook klimatologische inspanningen zoals ambitieuze herbebossingsprogramma’s kunnen migratie (ten gevolge van natuurrampen) helpen voorkomen. Reactie hierop van Wim van Rooy was dat het moeilijk is om te interveniëren in de lokale politiek van instabiele regio’s. Ontwikkelingshulp heeft nog nooit een bewezen lange-termijn benefiet opgeleverd. Veel financiële steun verdwijnt in de werkingsmiddelen van NGO’s of in de zakken van plaatselijke bestuurders. Ondanks de vele goede bedoelingen van ontwikkelingshulp wordt er weinig resultaat geboekt. Corruptie en machtswellust van lokale heersers zitten in de weg.

 

Om de haverklap krijgen wij Europeanen (als  ex-kolonialen) het verwijt hieraan mede schuldig te zijn. Een schuldgevoel is echter niet nodig: Europa doet veel meer voor de plaatselijke bevolking dan andere wereldmachten (bv. China of rijke Arabische landen).

In een derde stelling werd gepleit voor een mentaliteitswijziging bij de Europeanen ten opzichte van de immigranten. Laten we een voorbeeld nemen aan de sociale werkers die instaan voor hulp en  goede begeleiding bij de inburgering, zegt Wouter de Vriendt. Die mensen zijn er nu eenmaal en kunnen niet in de steek gelaten worden. JM Dedecker daarentegen had het niet zo voor de ‘knuffelaars van Oostende’.

 

Een laatste discussiepunt ging over de religieuze problematiek, met name de moslimachtergrond van veel migranten. Die staat een goede integratie in de weg. De algemene conclusie van de deelnemers aan het debat was dat de Islam een belangrijke bron van problemen is en dat moslimextremisme geband moet worden.

Het debat verliep op het scherp van de snee, met pittige interventies van alle kanten. Alles bij elkaar genomen werd het een leerrijke avond die nog werd verdergezet met een uitgebreide receptie. Onder het genot van een hapje en een drankje werd gezellig nagepraat en werden nieuwe vriendschapsbanden gesmeed. In 2019 wordt de volgende debatavond georganiseerd.

 

Marc Vuylsteke,

MR Roeselare Tielt De Blauwvoet