Marnixring Ieper Westland organiseert taalmaatjes voor anderstaligen

Ieper Westland werkt aan zijn project: Integratie van allochtonen via de Nederlandse taal.

Marnixring Ieper Westland heeft "Integratie van allochtonen via de Nederlandse taal" gekozen als ringproject.

In het Centrum voor Volwassenenonderwijs in de Westhoek-Westkust (CVOWW) worden lessen Nederlands voor anderstaligen gegeven. Sinds twee jaar werkt de Marnixring Ieper Westland actief mee aan deze lessen. In grote klasgroepen hebben de cursisten weinig spreekkansen. De Marnixring heeft het initiatief genomen om daar wat aan te doen. Met een aantal leden nemen we deel aan bepaalde lessen.De grote groep cursisten wordt dan opgedeeld in kleine groepjes van drie of vier en in iedere groep een "taalmaatje". In deze kleine groepjes hebben de cursisten veel meer gelegenheid om actief te oefenen. In functie van het niveau van de cursisten wordt de inhoud van het gesprek aangepast. Dat gaat van het zich leren voorstellen tot het bespreken van meer complexe onderwerpen. Zo oefenen we ook een sollicitatiegesprek. Het initiatief heeft succes en ondertussen zijn er ook niet-ringleden die meehelpen. Iedereen die heeft meegewerkt aan zo een les is onverdeeld positief. Het vraagt geen voorbereiding, de cursisten en de leerkrachten zijn heel erg dankbaar en ... je leert heel veel over het wel en wee van de anderstaligen.

In de bijlage vind je een artikel verschenen in het halfjaarlijks tijdschrift van het CVOWW.

Ring:
Ieper Westland
Datum:
28-05-2013