Jozef Simonsprijs

Prijs aan persoon/vereniging die heeft bijgedragen tot bevorderen van onze taal- en cultuurgemeenschap en zo de Vlaamse jeugd tot inspirerend voorbeeld dient. Deze Jozef Simonsprijs, genoemd naar de schrijver en dichter, wordt 2-jaarlijks uitgereikt door Marnixring Voorkempen Pater Stracke.

Marnixring Voorkempen Pater Stracke reikt om de 2 jaar zijn Jozef Simonsprijs uit. Hiermee wil de ring blijvend eer betonen aan de belangrijke auteur uit de Voorkempen.

Jozef Simons werd te Oelegem geboren in het jaar 1888. Hij overleed in Turnhout in 1948.

Zijn leven en werk zijn gekenmerkt door een grote dienstbaarheid voor de mensen om hem heen en door zijn streven naar Vlaamse zelfstandigheid. Vele van zijn novellen spelen zich af in de toen nog zeer landelijke Kempen.

Zijn roman ‘Eer Vlaanderen vergaat’ (1927) wordt beschouwd als de belangrijkste Vlaamse bijdrage tot de Europese literatuur over de ‘Groote Oorlog’. Het lot van de Vlaamse soldaten aan het IJzerfront tijdens Wereldoorlog I is er op indringende wijze beschreven. Recente heruitgaven maken duidelijk dat de roman ook de hedendaagse lezer aanspreekt.

Jozef Simons schreef ook heel wat liedteksten die in het Vlaamse zangrepertorium bijzonder populair werden. ‘Susa Nina’ en ‘Kempenland’ zijn daarvan de bekendste voorbeelden.

Met het uitreiken van deze prijs wil Marnixring Voorkempen Pater Stracke zijn doelstelling ‘het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur over staatsgrenzen heen’ concreet vorm geven. Daarom wordt de prijs toegekend aan een persoon of vereniging die zich op cultureel, sociaal of economisch gebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en zo onze jeugd tot inspirerend voorbeeld dient.

De prijs wordt om de 2 jaar uitgereikt en omvat een oorkonde en een geldsom of kunstwerk.

De uitreiking vindt plaats tijdens een academische zitting waarbij de verdiensten van de laureaat in het licht worden gesteld.

 

  Laureaten Laudatio
     
1990 Arthur De Bruyne Remi Piryns
1992 Jaak Van Haerenborgh Herman Wagemans
1995 Joris Nachtegaele Mon De Clopper
1997 Peter De Roover Jan Jambon
1999 Uitgeverij Pelckmans Ludo Abicht
2001 Herman Brijssink Jan De Craen
2003 Jef Roos Frans Crols
2005 Remi Vermeiren Jan Huygebaert
2007 Guido Sweron Peter De Roover
2009 Gust Teugels Richard Celis
2011 Jean Pierre Rondas Rik Van Cauwelaert
2013 Siegfried Verbeelen Harrie Hendrickx
2015 De Strangers Cas Goossens
2017 Koen Huygebaert Erik Stoffelen
2019 Studio 100 Bart De Wever

 

Noteer alvast in uw agenda de eerstvolgende Jozef Simonsprijsuitreiking:  ...

Ring:
Voorkempen Pater Stracke
Datum:
27-02-2013