Jozef Simonsprijs 2019

Afbeelding: 
Voor de vijftiende maal reikte Marnixring Voorkempen Pater Stracke zijn tweejaarlijkse Jozef Simonsprijs uit. De ring eerde daarmee de nagedachtenis van schrijver en dichter Jozef Simons, auteur van o.a. “Eer Vlaanderen vergaat”, en wilde vooral een persoon of vereniging lauweren die zich op cultureel, sociaal of economisch vlak bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en zo voor onze jeugd een inspirerend voorbeeld is. 
Voor de periode 2017-2019 kende de ring de Jozef Simonsprijs toe aan Studio 100. Gert Verhulst (Hans Bourlon was op het nippertje verhinderd) mocht hem op 8 november 2019 in ontvangst nemen in het mooie Kasteel van Villers in Schoten.
 
De laudatio werd uitgesproken door Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen. “Het werk van de laureaten wordt al te vaak en onterecht weggezet als commercieel en laagdrempelig door zij die cultuur verwarren met gesubsidieerd en met de verheerlijking van de eigen lelijkheid”.
 
Naast de oorkonde van de Jozef Simonsprijs nam Gert Verhulst onder daverend applaus ook Orkest, een groot olieverfschilderij van kunstschilder Etienne Steel (1910-1971) in ontvangst. Het werk is een fraai voorbeeld uit de laatste artistieke periode van de kunstenaar. “Orkest” heeft een heel krachtige compositie en een kleurenpalet dat nooit verveelt. 
 
In zijn dankwoord zei Gert Verhulst fier te zijn dat Hans Bourlon en hijzelf een dam konden opwerpen tegen een invasie van Angelsaksische kinderprogramma's. En het kunstwerk zal een ereplaats krijgen in Studio 100. 
De prijsuitreiking werd afgesloten met “De Vlaamse Leeuw”. Nadien volgde nog een stijlvolle receptie.
 
Bob Steel, 
MR Voorkempen Pater Stracke