Jozef Simonsprijs

Prijs aan persoon/vereniging die heeft bijgedragen tot bevorderen van onze taal- en cultuurgemeenschap en zo de Vlaamse jeugd tot inspirerend voorbeeld dient. Deze Jozef Simonsprijs, genoemd naar de schrijver en dichter, wordt 2-jaarlijks uitgereikt door Marnixring Voorkempen Pater Stracke.

Marnixring Voorkempen Pater Stracke reikt om de 2 jaar zijn Jozef Simonsprijs uit. Hiermee wil de ring blijvend eer betonen aan de belangrijke auteur uit de Voorkempen.

Jozef Simons werd te Oelegem geboren in het jaar 1888. Hij overleed in Turnhout in 1948.

Zijn leven en werk zijn gekenmerkt door een grote dienstbaarheid voor de mensen om hem heen en door zijn streven naar Vlaamse zelfstandigheid. Vele van zijn novellen spelen zich af in de toen nog zeer landelijke Kempen.

Zijn roman ‘Eer Vlaanderen vergaat’ (1927) wordt beschouwd als de belangrijkste Vlaamse bijdrage tot de Europese literatuur over de ‘Groote Oorlog’. Het lot van de Vlaamse soldaten aan het IJzerfront tijdens Wereldoorlog I is er op indringende wijze beschreven. Recente heruitgaven maken duidelijk dat de roman ook de hedendaagse lezer aanspreekt.

Jozef Simons schreef ook heel wat liedteksten die in het Vlaamse zangrepertorium bijzonder populair werden. ‘Susa Nina’ en ‘Kempenland’ zijn daarvan de bekendste voorbeelden.

Met het uitreiken van deze prijs wil Marnixring Voorkempen Pater Stracke zijn doelstelling ‘het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur over staatsgrenzen heen’ concreet vorm geven. Daarom wordt de prijs toegekend aan een persoon of vereniging die zich op cultureel, sociaal of economisch gebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en zo onze jeugd tot inspirerend voorbeeld dient.

De prijs wordt om de 2 jaar uitgereikt en omvat een oorkonde en een geldsom of kunstwerk.

De uitreiking vindt plaats tijdens een academische zitting waarbij de verdiensten van de laureaat in het licht worden gesteld.

 

Noteer alvast in uw agenda de eerstvolgende Jozef Simonsprijsuitreiking:  zaterdag 11 november 2017 om 19u00 in cc De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten.

Ring:
Voorkempen Pater Stracke
Datum:
26-02-2013