Jaarverslag 2017

met de werkingsverslagen van de ringsecretarissen

Marnixkrant speciale editie.

Conform het huishoudelijk reglement (IV.3.), en in opdracht van de administratieve cel, stelde de Algemeen Verslaggever het jaarverslag 2017 samen betreffende de werking en de uitbouw van Marnixring Internationale Serviceclub vzw.

 

Hij baseerde zich daarvoor op verslagen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering en op artikels uit de Marnixkrant, ledenblad van de vereniging.

 

Het jaarverslag kunt u vinden op de webstek in de werkgroep ‘Jaarverslagen’ (alleen zichtbaar voor de leden na het inloggen).

 

De rubrieken ‘ Onderwerpen ledenvergaderingen’, ‘Externe werking van de ringen’ en ‘Steun verleend aan Vlaamse en andere initiatieven’ zijn een synthese van de werkingsverslagen van de ringsecretarissen, werkjaar 2017. Zij bevatten een schat aan informatie over sprekers en onderwerpen en kunnen geraadpleegd worden van pagina 30 tot 73 van het document.

 

De redactie

Ring:
MRIS
Datum:
25-05-2018