Internationale pers zakt af naar Roeselare.

Afbeelding: 

De “Europese debatavond” georganiseerd door Marnixring Adriaen Willaert was een gigantisch succes. Dat op 14 oktober een rechtbank in Madrid negen Catalanen veroordeelde op basis van gemanipuleerde rechtsfeiten, hadden we zelf niet gepland. Dat de verbannen Catalaanse leider Carles Puigdemont naar Roeselare zou afzakken op dinsdagavond 15 oktober, met in zijn kielzog Europees parlementslid en gewezen Vlaams minister-president Geert Bourgeois, en gedelegeerd bestuurder van Voka Hans Maertens, wel.

 

Heel even werd er voor gevreesd, dat Carles Puigdemont niet zou komen opdagen, maar hij is een man van zijn woord. De pers had lucht gekregen van zijn afreis naar het West-Vlaamse hart Roeselare en was massaal aanwezig om de Catalaan en de Izegemnaar in beeld te brengen. Dat dààr voor de journalisten het nieuwsfeit zat was enigszins jammer, maar wij kunnen daar mee leven. Nochtans kon men er die avond ook een bevlogen Voka voorzitter aanschouwen.

De kaartenverkoop vergde een grote inspanning van alle leden van MR Roeselare Adriaen Willaert, die hun strepen al verdiend hebben in culturele kringen en/of in het verenigingsleven. De Marnixring Internationale Servicelub 'steunt en promoot de Nederlandse Taal & Cultuur', maar de toestand van de wereld is zeker ook niet ver van ons bed, daarom organiseerden we deze Europese debatavond met topfiguren die hun persoonlijke ervaringen en inzichten met de aanwezigen konden delen. Tijdens de voorbereiding steeg het enthousiasme en de inzet van onze ringleden toen ze merkten dat ze de namen van meer dan 300 aanwezigen mochten doorgeven aan de traiteurdienst.

 

Die avond, in het fabriekspand -de avondklok sloeg 18u, de zenuwen waren strak gespannen- had ik de dankbare taak de talrijke genodigden te mogen verwelkomen op een stand waar zij zich een boek van de Catalaanse leider konden aanschaffen. De stapel boeken werd snel kleiner. De aanwezigen wisten dat Carles Puigdemont elk exemplaar persoonlijk zou handtekenen. De pers was al vroeg ter plaatse. Een magische sfeer hing in de lucht. Onze voorzitter hing op dat moment nog ergens in de lucht tussen Straatsburg en Wevelgem “kan het symbolischer?”

Ringprotocolmeester Tom Hoornaert stelde eerst de Marnixring voor, verduidelijkte zijn doelstelling en vestigde toen de aandacht op het actuele thema: ‘Waar gaan we met Europa heen als je de contradictie ziet tussen de Brexit en de miljoenen Catalanen die onder de dictatuur van een Spaans regime moeten leven’.

Moderator Karl Drabbe gaf het eerste woord aan Hans Maertens die in een vurig pleidooi wees op de gigantische uitdagingen waar we voor staan. Wat we zijn, zijn we door Europa, zegde Hans. Ken je geschiedenis: herinneren we ons hoe de Europese Unie gegroeid is vanuit de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, waar wij voortrekkers van waren. Wij Vlamingen hadden al snel door dat we een exportnatie in wording waren en dat ‘samen’ betekent: sterker staan!


Onze eigen Izegemse Geert kon dit bevesti en. We kunnen terugkijken op een degelijk parcours met een palmares om u tegen te zeggen. Nu zijn wij, enkele mastodonten niet te na gesproken, de grote exportnatie. Bijgevolg staan we voor immense uitdagingen. Er werd verwezen naar econoom Geert Noels en zijn jongste boek ‘Gigantisme’, een persoonlijke aanrader.

De gewezen minister-president eindigde zijn betoog met een blik op de verwevenheid tussen Carles en hemzelf. Daarop volgde een vriendschappelijke omhelzing met Carles. Een emotioneel gevoelig mens zou er al eens een traantje voor durven te laten. De aanwezige Spaanse pers schoot het ene beeld na het andere, alvorens Karl Drabbe het woord gaf aan Carles die al een staande ovatie kreeg nog voor hij één woord had gezegd.

 

Hij schetste de Catalaanse economische topregio en hoe wereldbedrijven massaal Madrid verlaten om een nieuwe vestiging in en rond Barcelona op te richten. Ook vertelde Carles dat hij al 2 jaar wakker wordt door een helikopter die boven zijn verblijfplaats cirkelt, en over de treurnis die over hem viel toen zijn vrienden onschuldig werden opgepakt en nu in een Spaanse gevangenis zuchten. Een woord van dank richtte hij aan zijn raadsheer, de Tieltse Meester Paul Bekaert.

Daarna riep Karl de panelleden nog eens samen op het podium voor een gezamenlijk debat. Dat de opiniemaker er zin in had kon opgemaakt worden uit zijn lichaamstaal. Een spitante gedachtewisseling met pittige vragen waren dan ook het gevolg. Bevestigd werd dat we met Vlaanderen en ruimer met Europa, de giganten China en India moeten uitdagen. De ambitie moet zijn dat de Googles, Facebooks of Amazons van de volgende decennia van bij ons komen.

De avond werd afgesloten met een verzorgde receptie.

 

De man die het meest ere toekomt is onze ringvoorzitter Filip Van Vyve; hij kon de Catalaanse leider strikken en maakte er een erezaak van de avond te laten slagen. De sfeer op onze maandvergadering bij ‘Pieter Kookt’ zat er dan ook goed in. Het was een uitgelezen moment om terug te blikken op deze geslaagde avond.

 

Peter Vandewalle

MR Adriaen Willaert