Tweede editie Prijs Jos Mertens: winnaar bekend
De compositiewedstrijd die in 2020 in het leven werd geroepen ter nagedachtenis van Jos Mertens, in 1968 medestichter van Marnixring Internationale Serviceclub, is dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. De winnende componist wordt in november bekendgemaakt. De jury, bestaande uit een aantal grote namen uit de muziekwereld, koos op 17 juli jongstleden na grondig beraad een winnaar...
Marnixringlid Paul Van Hauwermeiren (Land van Gaasbeek) behaalt de Kruyskampprijs 2021
Met zijn driedelige studie ‘Bargoens - Vijf eeuwen geheimtaal van randgroepen in de Lage Landen’ heeft Paul Van Hauwermeiren de prestigieuze Kruyskampprijs 2021 in de wacht gesleept. Deze prijs gaat uit van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en bekroont sinds 1994 driejaarlijks ‘een in druk verschenen specialistisch dan wel voor een breder publiek bestemd werk op het gebied van de...
De Vlaamse eilanden
We schrijven zondag 4 mei 1490, de markt van Brugge. Na de zondagsmis declameert een verre voorvader van onze weerman Frank De Boosere aan het belfort het weerbericht: “Eenen ooghen drukhebiet te ooghte van de Vlaemsche Eilandn en hot uus weere bepoalen vanaf morhen. ’t En zal nie reehnen en de lente angt in de lugt.” Een beetje geschiedenis In de loop van de vijftiende eeuw werd Portugal een...
Een nieuwe vereniging in Frans-Vlaanderen
Vorig jaar werd in Frans-Vlaanderen een nieuwe vereniging opgericht, de ‘Andries Stevenkring’ (afgekort CASK), met zetel in het stadhuis van Kassel. Haar  doel is de Nederlandse taal en cultuur in al haar schakeringen te bevorderen. Een interessant initiatief op een ogenblik dat politieke krachten in Frankrijk het opnemen voor het West-Vlaamse dialect als streektaal in de plaats van het...
Marnixring Land van Loon-Nieuw Eyck schenkt 150 kinder- en jeugdboeken aan vzw ’t Kietelt.
De maandelijkse vergaderingen in Kasteel Wurfeld in Maaseik konden sinds maart 2020 natuurlijk niet meer doorgaan. Om het ‘coronajaar’ af te sluiten werd beslist om een deel van de ledenbijdrage te besteden aan een goed doel. Als doel werd vzw ’t Kietelt gekozen. ’t Kietelt is actief in 14 Limburgse gemeenten en heeft haar hoofdzetel in Bree. De vzw stelt verjaardagsdozen samen om van de...
Veel sterke inzendingen voor de 23ste Georges Leroyprijs van Marnixring Waregem Leeuwercke.
Waregemnaar Georges Leroy (1930-1977) was, behalve letterkundige en beeldhouwer, beroepshalve muziekleraar. Hij trad omstreeks 1966 naar buiten als beeldhouwer, Al het jaar daarop ontpopte hij zich als schrijver met de roman ‘De sluipwesp’. In 1968 behaalde hij de Provinciale Prijs voor Letterkunde. Naderhand verschenen de novellen ‘Het licht’ (1969) en ‘Harry’ (1970). In 1972 werd zijn roman ‘De...
Zal de Vlaamse welvaart toenemen door het hoger onderwijs te verengelsen ?
Prof. Em. Yvan Vanden Berghe, Marnixring Brugge Gruuthuse   Drie elementaire pedagogische wetmatigheden   Opnieuw staan een aantal rectoren gereed om de in het Nederlands gedoceerde  cursussen aan hun universiteit te beperken. Je vraagt je af waarom. Natuurlijk willen ze aan de goede kant van de geschiedenis staan. Zoals veel bekende Vlamingen beschikken ze over een behoorlijke...
Zuid-Afrika: het ‘Voortrekker Monument’ vraagt onze steun
Het enorme Voortrekker Monument, gebouwd ter ere van de Voortrekkers die de Kaapkolonie tussen 1835 en 1854 met duizenden verlieten, is vanuit alle richtingen zichtbaar als Pretoria wordt benaderd.  De architect was Gerard Moerdijk en het was zijn ideaal om een monument te ontwerpen dat zou dienen als ‘gedenkteken voor duizend jaar en langer om het nageslacht de geschiedenis en betekenis van...
Marnixring Roeselare Tielt De Blauwvoet schenkt voor 2500 euro schoolmiddelen aan OKAN
Niet alle kinderen beginnen aan hun schoolloopbaan met dezelfde taalbagage. De taal die handboeken en leerkrachten gebruiken is niet altijd even begrijpelijk voor kinderen die soms een vreemde taal als moedertaal hebben of die een dialect spreken. Kinderen met een kleinere taalbagage ondervinden moeilijkheden bij het verwerven van nieuwe inzichten. Daarom is  taalvaardigheidsonderwijs...
Zaterdag 17 oktober 2020, Dil'arte Dilbeek: Martin Slootmaekers uit Alken is de eerste winnaar van de Marnixprijs ‘Jos Mertens’.
Na het overlijden in de zomer van 2019 van Jos Mertens, componist, uitvoerend musicus, ereburger van Dilbeek en in 1968 medestichter van Marnixring Internationale Serviceclub, besloot Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen, de ring  waar Jos vanaf het begin lid van was, een naar hem vernoemde prijs in het leven te roepen met als uitdrukkelijke bedoeling het vocale repertoire in het Nederlands uit...
Prijs Jos Mertens op...
Prijs Jos Mertens 2021 op zaterdag 20 november...
UITGESTELD - 05/12/...
Jozef Simonsprijs - Als herinnering aan Louis...
9-12-2021 MR...
9-12-2021 MR Noordrand: Steven Vergauwen
MR Avelgem De...
Poëziepad van A tot Z – editie 2021 : Onthulling...
GEANNULEERD - 19/12/...
Kerstconcert Brasschaat - Inkomkaarten (20 euro...
Jeugdpoëziewedstrijd...
Voor de 16e keer organiseert Marnixring Knokke-...
Astrid Stockman in...
Marnixring Avelgem De Vlaschaard organiseert hun...
Poëziepad van A tot...
Marnixring Avelgem De Vlaschaard organiseerde het...
6-10-2021: "...
Niet te missen! "Vijftien tinten grijs...
16/10/2021...
16/10/2021 Erepenning Jo Haazen