Het nieuwe ERFRECHT

klaar en helder uitgelegd

SUCCESSIEPLANNING
Dag allemaal,
 
U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd op donderdag 17 mei 2018 op de maandvergadering van Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen. Wij ontvangen Liesbeth Franck en Hans Crombez, vermogens- en successieplanners, die ons de krachtlijnen van het hervormde erfrecht zullen verduidelijken.
 Het “nieuwe” erfrecht treedt in voege op 1 september 2018. 
U bent van harte welkom op deze uiterst belangrijke uiteenzetting in goed Vlaams gezelschap.
 
 
Donderdag 17 mei 2018, 19u30 Restaurant “De KALVAAR”, te Voorde-Ninove
Brakelsesteenweg, 562
Maandvergadering en Vriendenmaal voor leden, gasten en partners,
 à € 40/pp 
gevolgd door referaat van 
 Liesbeth Franck,  licentiaat in de rechten, specialisatie erfrecht, -belasting en huwelijksvermogensrecht
en Hans Crombez, Master in Portfolio management 
over 
‘HET NIEUWE ERFRECHT, KLAAR EN HELDER UITGELEGD’
 
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen bij  protocolmeester Jan (jan.heyvaert@scarlet.be) ten laatste maandagavond 14 mei 2018.
 
Met hartelijke Marnixgroeten,
 
Paul-Emiel Geerts, voorzitter MR Z-O VL 
Ring:
Zuid-Oost Vlaanderen vzw
Datum:
10-05-2018