Feest voor koning Willem I te Gent

Na lang wachten heeft Gent eindelijk een standbeeld voor haar belangrijkste koning
Marnixringvoorzitter Jan Verleysen ontmoette, tot zijn grote vreugde, zeer veel Marnixleden op zaterdag 20 oktober in Gent bij de inhuldiging van het standbeeld van koning Willem I der Verenigde Nederlanden.
In een nokvolle Miry Concertzaal van het conservatorium konden de meer dan vijfhonderd aanwezigen tijdens een feestzitting vanaf 10 u luisteren naar drie gedreven toespraken. Alles werd ingeleid en aan elkaar gepraat door Jo Decaluwe, die zorgde voor een luchtige noot.  Tussen de toespraken speelde GUSET, het Gentse Universitair Studentenkwintet, korte stukken van Händel, Lully en Sibelius. 
 
Burgemeester Termont begon met te zeggen dat hij tot voor kort overal het laatste woord had maar nu blijkbaar het eerste woord kreeg en binnenkort niets meer te zeggen heeft; hierdoor was de luchtige toon  gezet. 
In 2015 koos de stad Gent reeds voor ‘Gent kleurt Oranje’ om de periode van het Verenigd Koninkrijk te herdenken en om de onschatbare verdienste van koning Willem I voor de stad en de regio te onderlijnen.  Termont steunde van bij de start het organisatiecomité van dit grote feest. Hij was er fier op dat er voor het plaatsen van een standbeeld unanimiteit was in de Gentse gemeenteraad, iets wat niet zo vaak gebeurt.
 
Minister-president Bourgeois hield een sterk gedocumenteerd  historisch overzicht van de geschiedenis van Vlaanderen vanaf de vrede van Münster tot vandaag en wees op de vele initiatieven van samenwerking met Nederland, die Vlaanderen nu neemt. Zijn aanwezigheid symboliseerde de betrokkenheid van gans Vlaanderen bij dit huldebetoon. Ook de Vlaamse regering heeft het comité financieel gesteund.
Sas Van Rouveroij van Nieuwaal bekende zich ook als groot voorstander van het standbeeld; wie zich tegen dit standbeeld verzet dwaalt volgens hem want dit komt er niet zozeer omwille van de persoon van een koning maar omwille van de grote verdiensten van koning Willem I tijdens de periode 1815-1830. Het was dank zij zijn autocratische stijl en zijn echt beslissend regeren, wat zelden van een vorst kan gezegd worden, dat hij zo veel heeft gerealiseerd. 
Als voorzitter van de Raad van Bestuur van de U Gent gaf hij dan een overzicht van de groei en impact van zijn universiteit. Hij eindigde met twee retorische als-vragen: wat als koning Willem niet gekozen had voor een universiteit in Gent en wat als 1830 er niet was geweest? 
 
Tot slot speelde GUSET ‘Wien Neêrlands bloed’, het volkslied van het Verenigd koninkrijk. Begeleid door trommelaars van  de Gentse politieharmonie ging het, achter de themavlag Willem Bedankt!, in stoet naar de Bisdomkaai voor de plechtigheid  rond de onthulling van het monument; hier waren tweeduizend aanwezigen. Stijn Brouns leidde het feest.
 
Schepen Watteeuw, die het comité ook steunde, legde een verband tussen de realisaties van Willem I en de actualiteit; volgens hem mag politiek niet draaien om ego’s maar wel om daadkracht en durf, gekoppeld aan een duidelijke visie. Kinderen van de nabijgelegen school De Oogappel hadden het boek van Prof. em. Evrard ‘Willem I: een Gentse visie!’ goed gelezen en bewezen dit met een gewaardeerd jeugdig interview.
 
Hoofdspreker was ere-gouverneur Prof. em. Balthazar die, als historicus, tijdens veel voordrachten en in vele geschriften en boeken Over Willem I de weldoende invloed van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in Gent heeft belicht. Voor hem is een duurzame samenwerking met Nederland meer dan nodig zoals recent deze tussen Vlissingen, Terneuzen en Gent, die resulteert in North Sea Port. Hij was steeds een grote steun voor het 
organiserend comité. Tot slot citeerde hij Yourcenar: ‘L’ avenir sans le passé est aveugle. Le passé sans l’ avenir est stérile’.
 
Twee leerlingen van de Sint Bavohumaniora begroetten hun nieuwe overbuur met het nodige respect; de groentjes hadden het boekje van Prof. em. Evrard blijkbaar ook goed gelezen.
Mevr. Arakelian, plaatsvervangend Nederlands ambassadeur, bracht een warme groet uit Nederland en  Axel Buyse, afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland, benadrukte de vele mogelijkheden tot samenwerking met Nederland, waar hij al negen jaar woont.
 
Tot slot sprak Prof. em. Evrard, de bezieler van deze huldiging. Tijdens zijn doctoraatswerk in Nederland beloofde Vlaanderen diens naam in eer zou herstellen. Hij wilde Willem weer omdat Willem wijs was.  Zijn gedrevenheid om het ware verhaal te vertellen over Willem I, Gent, 1830 en Vlaanderen,  door de Belgische geschiedschrijving te ont-Pirenniseren,  inspireerde hem tot het schrijven van zijn boek. In zijn typische stijl maakte hij duidelijk waarom het standbeeld er moest komen.
 
Het standbeeld, aan de stad Gent geschonken door her ‘Comité Willem Bedankt!’, werd dan onthuld en bloemen werden neergelegd, gevolgd door het zingen van Klokke Roeland en De Vlaamse Leeuw. De tekst op de sokkel luidt: ‘Dit standbeeld van koning Willem I werd opgericht door de stad Gent en het ‘Comité Willem Bedankt!’ uit erkentelijkheid voor zijn verwezenlijkingen in de periode van de Verenigde Nederlanden tussen 1815 en 1830 – ingehuldigd op 20 oktober 2018’.  
 
Op een zonovergoten Bisdomplein volgde dan, opgeluisterd door de Gentse politieharmonie, een volksreceptie met Augustijnbier en poffertjes.
Het programma voorzag nog tableaux vivants in de nabijgelegen Sint-Bavo humaniora, een fototentoonstelling in de Protestantse Kerk, een Expo in het Sint Baafshuis, een Opendeur bij de schermgilde Sint Michiel, vijf orgels in het stadscentrum, een gelegenheidsconcert op de Gentse beiaard door Rachel Perfecto en een gegidste boottocht en wandeling in de voetsporen van Willem I. 
De lezing door Prof Evrard over ‘Willem I: een Gentse visie’ ging door in een eveneens nokvolle bovenzaal van het Sint-Baafshuis. Hij benadrukte de verwezenlijkingen op onderwijsgebied, de steun aan de textielindustrie en de metaalindustrie en de uitweg naar zee door het kanaal van Gent naar Terneuzen. Het werd zeer stil toen hij de rol van Frankrijk in 1830 toelichtte: men wou, zoals Napoleon deed,  de zuidelijke Nederlanden binnen de kortst mogelijke tijd terug inlijven bij Frankrijk; daarvoor werd tweemaal een Frans leger van telkens 60.000 soldaten naar Brussel gestuurd om er de opstand (sic) van 1830 te doen slagen.  
 
In de Protestantse Kerk’ was er ’s avonds het slotevenement Zie Ze Zingen.NL!, een samenzang van Nederlandstalige liederen.
 
Wat een dag! Wat een hoogdag!   
Wat een feest!  Koning Willem I werd waardig bedankt.
 
Geert Goubert, 
MR Corneel Heymans Gent
lid van het organisatiecomité ‘Willem Bedankt!’.
 
Ring:
Gent Corneel Heymans
Datum:
28-01-2019