Een gedenkplaat voor Peter Datheen en Nicasius Ellebode

Afbeelding: 
Zaterdag 25 augustus, een zonnige dag  in het Frans-Vlaams Kassel, dit jaar door een Franse TV zender bekroond tot meest geliefde gemeente van Frankrijk. Niet de plaatselijke loopwedstrijd, en evenmin de parade van gekostumeerde soldaten van Napoleon brachten ons die dag naar de Kasselberg. Wel de inhuldiging van een bijzondere gedenkplaat ter ere van twee grote Kasselse zonen:  Pieter Datheen (Dathenus), voorvechter van de Reformatie, psalmberijmer, en vermoedelijke auteur van het Wilhelmus,  en Nicasius Ellebode (Ellebodius), humanist, klassiek filoloog en vertaler van Aristoteles en Aristophanes.
 
Plaats van  afspraak was de herberg De Drie Meulens op de Grote Markt. Een zeventigtal mensen uit alle hoeken van de oude Nederlanden waren voor de gelegenheid naar Kassel afgezakt, waaronder verschillende leden van de Marnixring. Deze huldiging werd georganiseerd door “Euvo” en “Zannekin” verenigingen die ijveren voor het behoud van het Nederlands  cultuurpatrimonium over de grenzen heen. De sprekers kwamen uit Nederland, Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika.
 
Karel Appelmans, voorzitter van Euvo, de vereniging  die al meer dan duizend borden met Nederlandse opschriften in de Nederlanden in Frankrijk heeft geplaatst, sprak het welkomstwoord uit in de Onze-Lieve-Vrouwekerk . Wido Bourel hield de feestrede. Hij stelde het grootse, maar ook dramatische verleden van de zuidelijkste Nederlanden in het licht en klaagde de plaatselijke autoriteiten aan  die de Frans-Vlamingen het recht om hun geschiedenis  te leren, ontnemen. Ook Leo Camerlynck, voorzitter van  de stichting Zannekin, plaatste Dathenus en Ellebodius in een breder, Europees perspectief.  De Gereformeerde Kerk van Nederland werd vertegenwoordigd door de Noord-Nederlander Jan van ’t Hul, medewerker van het Reformatorisch Dagblad, die de blijvende invloed van Pieter Datheen benadrukte. Uit Zuid-Afrika werd vervolgens een groet gebracht  door  Mw. Shilemeza Prins die enkele strofen uit de psalmen van Dathenus in het Zuid-Afrikaans voorlas.
 
Daarna was het grote moment aangebroken: de onthulling  en de zegening door Cyriel Moeyaert, erepenningdrager van de Marnixring, van de gedenkplaat  ter ere van Dathenus en Ellebodius. 
 
Dan volgde nog een leuke afsluiter in de  Drie Meulens  waar het Vlaamse bier rijkelijk vloeide. 
Alle aanwezigen spraken van een zeer geslaagde dag in Kassel dat voor ons nog meer dan  de  meest geliefde gemeente van Frankrijk, de titel van ‘meest geliefde stadje van de Zuidelijkste Nederlanden’ verdient.
 
Wido Bourel
Marnixring Land van Playsantië