Donderdag 4 oktober: “Leopold II, Transvaal en de Vlaamse Boerensympathie : een driehoeksgeval”

Lezing door Dr Jan-Modest GORIS over de Anglo-Boerenoorlog en zijn invloed tot op heden in onze contreien.

Onze gastspreker Dr Jan-Modest GORIS blikt terug op het ontstaan van de sympathie van de Vlaamse bevolking voor de Afrikaanse boeren tijdens de Anglo- Boerenoorlog die woedde van 1899 tot 1902 en die hoofdzakelijk in Transvaal werd uitgevochten. * Geen enkel ander buitenlands conflict heeft tijdens de eeuwwisseling het Vlaamse volk - in al zijn geledingen - zo sterk aangegrepen. Leopold II weerde zich als een duivel in een wijwatervat teneinde de gerezen diplomatieke incidenten met Londen glad te strijken. * Het romantische Boerenbeeld dat toen vorm kreeg blijft tot op heden voortleven in verschillende kringen van hoofdzakelijk katholieke en vlaamsgezinde jongeren- en cultuurverenigingen als een soort verlengstuk van de Vlaamse Beweging...

 

Geachte leden van de Marnixring,

Geachte vrienden en sympathisanten,

 

In de context van ons jaarthema “Vlaanderen in de 21ste eeuw” nodigen wij u graag uit op de 7de lezing van onze ring dit jaar die plaats heeft op donderdag 4 oktober 2018 op onze intussen bekende stek: de Castelijnshoeve in Halle-Zoersel.

        

Onze gastspreker Dr Jan-Modest GORIS blikt terug op het ontstaan van de sympathie van de Vlaamse bevolking voor de Afrikaanse boeren tijdens de wrede Anglo-Boerenoorlog die hoofdzakelijk in Transvaal werd uitgevochten van 1899 tot 1902, en hoe Leopold II zich weerde als een duivel in een wijwatervat teneinde de gerezen diplomatieke incidenten met Londen glad te strijken.

 

Meer inhoudelijke en alle praktische informatie vindt u in de bijgevoegde folder.

 

Inschrijven kan tem dinsdag 2 oktober 2018 op het e-adres van onze Protocolmeester Remy APPERMONT:   r.appermont01@telenet.be

 

Met vriendelijke Marnixgroeten,

Namens het Bestuur van Marnixring Land van Playsantië

Ring:
Land van Playsantië
Datum:
18-09-2018