Donderdag 3-okt-2019: "De vingerafdruk van God - Getallen in de Bijbel"

In een meer en meer atheïstische wereld ging onze gastspreker, vanuit zijn opleiding als wetenschappelijk onderzoeker en als overtuigd christen, op zoek naar contactpunten tussen wetenschap en geloof.

 

Geachte leden van de Marnixring, geachte vrienden en sympathisanten,

 

Graag nodigen wij U uit voor de 7de lezing van onze ring dit jaar die plaats heeft op donderdag 3 oktober 2019 op onze intussen bekende stek: de Castelijnshoeve in Halle-Zoersel.

 

We hebben die dag Dr Ir Markus VAN DROMME te gast die in zijn lezing uitgaat van de stelling dat Indien God de Schepper is van het ganse heelal, en ook de inspirator is van de Bijbel, dan moeten we gelijkaardige kenmerken vinden in de twee. Onze spreker tracht deze stelling kracht bij te zetten door een aantal getallen-voorbeelden uit de twee met elkaar te vergelijken.

 

In een meer en meer atheïstische wereld ging onze gastspreker, vanuit zijn opleiding als wetenschappelijk onderzoeker en als overtuigd christen, op zoek naar contactpunten tussen wetenschap en geloof. In de spreekbeurt brengt hij in primeur een deel van het resultaat van dit onderzoek naar voor.

 

Informatie over het merkwaardige parcours van onze spreker vindt U in het bijgevoegde bestand. Ook alle praktische informatie vindt U daar. Inschrijven kan tem dinsdag 1 oktober 2019 bij onze Protocolmeester Remy APPERMONT op volgend e-adres r.appermont01@telenet.be     

 

Het bestuur van Marnixring Land van Playsantië

hoopt van harte U te mogen verwelkomen op deze avond !

Ring:
Land van Playsantië
Datum:
14-09-2019