Donderdag 14 juni 2018 - Bezoek aan het Vlaams Parlement

Ontvangst door Voorzitter Jan PEUMANS in hoogst eigen persoon.

Marnixring "Land van Playsantië" organiseert op donderdag 14 juni 2018 een bezoek aan het Vlaams Parlement met ontvangst door Voorzitter Jan PEUMANS.

 

Beste Marnixvrienden,

 

Op donderdag 14 juni organiseert Marnixring Land van Playsantië een bezoek aan het Vlaams Parlement waar we ontvangen zullen worden door Voorzitter Jan PEUMANS in hoogst eigen persoon.

 

De groep moet zich aanbieden omstreeks 13:30 u. De eigenlijke rondleiding begint om 14:00 u, en eindigt rond 15:30 u. Uiteraard is het aantal deelnemers beperkt, maar er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Gelieve dus snel te reageren door in te schrijven bij onze ringsecretaris op het e-adres:   jan.roebben@yahoo.com.

Wie eerst inschrijft wordt eerst geboekt. De inschrijvingen worden afgesloten op 21 mei e.k, dat is dus komende maandag.


De lijst met naam en voornaam van alle deelnemers moet doorgegeven worden aan het secretariaat van het Vlaams Parlement. Gelieve deze gegevens dan ook door te geven bij de inschrijving.

 

Verdere details worden later meegedeeld aan alle ingeschrevenen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het bestuur van Marnixring Land van Playsantië

Ring:
Land van Playsantië
Datum:
18-05-2018