do 21 mrt.Prof.Mathijs

Een visie op (confederale) overheidsfinanciën

Prof Herman Matthijs heeft een duidelijke visie over de overheidsfinanciën in een (con)federale context.

Ter illustratie enkele van zijn uitspraken:

“Als je voor confederalisme kiest, dan zijn er jarenlange solidariteitsmechanismen nodig”.

“Als je de belastingbevoegdheid zo goed als volledig bij de deelstaten legt, dan zijn Wallonië en Brussel gewoon failliet”

“Wat met de staatsschuld? Ik heb al de meest absurde voorstellen gehoord”.

 

Deze lezing, voorafgegaan door een eetmaal, heeft plaats op donderdag 21 maart 2019
in het restaurant “Kasteel Waalborre”, Parklaan 20 te 1730 Asse.

Aanvang: 19u30.

 

Deelname in de kosten: 45,00 euro per persoon

Inschrijven via bert.vandenmoortel@telenet.be vòòr zondag 17 maart 2019.

Gelieve het bedrag te storten op rekening nr. BE30 4330 1479 1111 van Marnixring Asse Hoppeland met vermelding “Herman Matthijs  + aantal personen”

Ring:
Asse Hoppeland
Datum:
02-03-2019