Despauterius

Despauteriusconcert

Despauteriusconcert 2020 afgelast

Despauteriusconcert 2020 afgelast


Sinds 2009 organiseert Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen jaarlijks in oktober een klassiek concert in de

Sint-Amanduskerk van Aspelare onder de noemer “Despauterius culturele projecten”.
De Vlaamse humanist en latinist Despauterius werd als Jan de Spouter rond 1480 in Ninove geboren.

Naar aanleiding van de 500ste verjaring van zijn overlijden – hij stierf in 1520 in Komen – had ring nr. 1 op zondag 18 oktober 2020

een prestigieus concert met polyfone vocale muziek uit de tijd van Despauterius gepland in de OLV-Hemelvaartkerk van zijn geboorteplaats.

 

Uit voorzorg tegen de coronapandemie is dat concert jammer genoeg afgelast.

 

Ring:
Zuid-Oost Vlaanderen vzw
Datum:
23-09-2020