De Groote Oorlog

Door het aangrijpend boek ‘Célines Grote Oorlog’ van de schrijver Johan Ballegeer aan de scholen aan te bieden wil onze ring bij de herdenking van de oorlog 14-18 de aandacht bij de jeugd vestigen op de offers die door de Vlaamse frontsoldaten gebracht werden en op het onrecht dat velen van hen werd aangedaan. Scholen die bereid zijn met het boek rond dit thema te werken kunnen door onze ring uitgenodigd worden op een gratis busuitstap naar de Vlaamse Velden met een door ons aangestelde gids.

Marnixring Voorkempen Pater Stracke heeft het initiatief genomen om duizend exemplaren van het jeugdboek ‘Celines Grote Oorlog’ van de schrijver Johan Ballegeer  te laten herdrukken met de bedoeling die te verspreiden onder de jeugd vanaf 12 jaar.

De herdenking van de oorlog 1914- 1918 mag naar onze menig niet verlopen zonder de aandacht te vestigen op de offers die door de Vlaamse frontsoldaten  gebracht werden  en op het onrecht dat velen van hen werd aangedaan.

Johan Ballegeer vertelt in zijn boek in een begrijpelijke taal, ontroerend en soms hard realistisch, over het ‘onrecht’ dat de oorlog  betekende voor kinderen als Celine, voor ouders en hun jongens die moesten gaan vechten. Het boek leert ook  hoe uit de vernederingen die de Vlaamse soldaten moesten ondergaan een rechtvaardige Vlaamse beweging  groeide, hoe de leuze AVV-VVK tot stand kwam, en hoe er ook bij de vijand schone mensen waren.  De gedachte ‘nooit meer oorlog’ komt spontaan op bij elke jongere die het boek leest. 

Onze Marnixring zal scholen uitnodigen het boek in de klas te brengen door het aan te bieden. Scholen die bereid zijn met het boek rond het thema te werken kunnen door onze ring uitgenodigd worden op een gratis autocaruitstap naar de Vlaamse Velden met een door ons aangestelde gids.

Wij hopen dat vele andere ringen ons initiatief willen volgen. Vlaanderen ten bate.

 

Dus kort samengevat …

 

Doelstelling

Wij willen gedurende 4 jaar  bij leerlingen van het zesde leerjaar de herdenking van Wereldoorlog 1 duiden in het perspectief van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd en het testament van de Frontbeweging "Nooit meer oorlog - Zelfbestuur - Godsvrede" . Zo denken we hen Vlaamsbewust te maken.

  

Methode

  • wij stellen aan de geïnteresseerde klassen het jeugdboek "Celines grote oorlog" van Johan Ballegeer ter beschikking.

  • wij verwachten een activiteit van de deelnemende klassen en selecteren uitmuntende leerlingen en klassen.

  • wij bieden de geselecteerde klassen een excursie met een Vlaamsgezinde Gids aan naar het voormalige frontgebied in de Westhoek. 
    De schoolreis omvat een bezoek aan Ijzertoren, Dodengang, Brits en Duits oorlogsbegraafplaats (eventueel uitgebreid met bezoek aan sluizencomplex Nieuwpoort en Last Post aan de Menenpoort te Ieper)

 

Wenst u hierover meer info:

Luc Vanlouwe: 0496 50 84 15
Piet Bouciqué: 0486 76 07 65

Ring:
Voorkempen Pater Stracke
Datum:
17-04-2014