Adriaen Willaert Stichting

De Stichting Adriaen Willaert probeert om zoveel mogelijk informatie te verzamelen omtrent Adriaen Willaert.

Deze stichting probeert om zoveel mogelijk informatie te verzamelen omtrent Adriaen Willaert.
U kan bijvoorbeeld op de webstek www.adriaenwillaert.be een uitgebreide hoeveelheid gegevens vinden betreffende het leven en de muziek van deze 16de eeuwse Vlaamse componist. De stichting hoopt op deze manier Adriaen Willaert een grotere bekendheid te bezorgen aan het brede publiek, vooral aan de mensen van zijn geboorteland Vlaanderen, waar hij nog te weinig bekend is. Evenzeer staan ze in dienst van professoren, musici, musicologen, muziekstudenten en melomanen over heel de wereld, die op zoek zijn te vernemen wat er vandaag allemaal in verband met Willaert kan gelezen en beluisterd worden. De Marnixring Adriaen Willaert is dit project zeer genegen.

Ring:
Roeselare Adriaen Willaert
Datum:
15-03-2015