5 september: Barbara PAS over de verkiezingen van 26 mei...

Barbara PAS komt spreken over de naweeën van de verkiezingen van 26 mei. Opmerkelijk is dat zij als enige in de vorige legislatuur het communautaire vraagstuk levendig hield...

 


Geachte vrienden en sympathisanten van Marnixring Land van Playsantië,

 

Het einde van het zomerreces is in zicht, en dus ook de herneming van de activiteiten van onze Marnixring. Wij nodigen jullie graag uit voor de 6de lezing van onze ring dit jaar die plaats heeft op donderdag 5 september 2019 op onze intussen bekende stek: de Castelijnshoeve in Halle-Zoersel.

 

Onze gast is dan Barbara PAS die we U niet meer hoeven voor te stellen... Wie kent haar niet?


Na de overwinning van haar partij in de verkiezingen van 26 mei ll. nam zij als nationaal ondervoorzitster deel aan de onderhandelingen voor de vorming van een Vlaamse regering, maar het mocht (tot dusver) niet zijn... Tijdens de lezing komt Barbara tekst en uitleg geven bij deze situatie, en hoe het volgens haar nu verder moet.

 

Even benadrukken toch dat de Marnixring tot doel heeft de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen o.m. door verdraagzaamheid, vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te aanmoedigen, ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging. Vandaar dat wij maar al te graag de stem van deze geëngageerde en gepassioneerde politica willen laten horen.

 

Alle praktische informatie vindt u in bijgevoegd bestand. Inschrijven kan op het e-adres van onze Protocolmeester Remy APPERMONT : r.appermont01@telenet.be

 

Het bestuur van Marnixring Land van Playsantië hoopt van harte

U te mogen verwelkomen op deze avond.

Ring:
Land van Playsantië
Datum:
26-08-2019