5-12-2019: De Vlamingen in de VOC - de Verenigde Oostindische Compagnie

De rol die de inwoners van het huidige Vlaanderen speelde in de VOC is meestal onbekend of wordt zwaar onderschat. Onze gastspreker dr. iuris Paul KOOP, oprichter en voorzitter van de VOC-kamer Antwerpen geeft ons tekst en uitleg.


Geachte leden van de Marnixring,

Geachte vrienden en sympathisanten,

 

Graag nodigen wij U uit voor de laatste lezing van onze ring dit jaar die plaats heeft op donderdag 5 december 2019 op onze intussen bekende stek: de Castelijnshoeve, Kasteeldreef 52 in 2980 Halle-Zoersel. Aanvang om 19:30 u. Alle praktische informatie vindt U in bijgevoegd bestand.

 

We hebben die dag Dr iuris Paulus KOOP te gast die in zijn lezing tekst en uitleg komt geven bij de rol die de Zuid-Nederlanders gespeeld hebben in de oprichting en de verwezenlijkingen van de V.O.C., de Verenigde Oostindische Compagnie, die in 1602 het levenslicht zag.

 

Enkele jaren voordien, in 1585, had de dramatische val van Antwerpen plaats en trok een niet onbelangrijk deel van de bevolking van de Zuidelijke Nederlanden met hebben en houden én hun kennis naar het noorden waar een aantal van hen medeoprichters werden van de V.O.C..

 

De compagnie dreef handel op Indië en Indonesië en lag aan de basis van ontdekkingstochten, scheepsbouw, cartografie, bankwezen en verzekeringswezen. Zij was de allereerste “onderneming op aandelen” in Europa, en bij uitbreiding van de wereld. Onze spreker Paul Koop is de stichter en voorzitter van de VOC-kamer Antwerpen. Hij weet er dus alles van...

 

Het bestuur van Marnixring Land van Playsantië heet U van harte welkom op deze avond !

Ring:
Land van Playsantië
Datum:
01-11-2019