28 April 2019 - Symposium - OVERLEEFT HET NEDERLANDS IN HET ONDERWIJS?

• SALONS VAN DIJCK - F. DE MERODESTRAAT 33 MECHELEN • 9.30 UUR ZONDAG 28 APRIL

De sluipende verengelsing van onze Vlaamse maatschappij neemt hand over hand toe. Het volstaat rond te wandelen in een winkelstraat, jongerentaal te beluisteren of een doordeweeks tijdschrift te doorbladeren. Moeten we ons zorgen maken? Waar eindigt deze mondialisering? Is het Nederlands op de lange termijn ten dode opgeschreven? Wat kunnen de beleidsverantwoordelijken en de Marnixring – zijn doelstellingen indachtig – doen aan deze evolutie, die zich in het bijzonder voordoet in het onderwijs? Genoeg voer voor een stevig debat

OVERLEEFT HET NEDERLANDS IN HET ONDERWIJS?

 

De sluipende verengelsing van onze Vlaamse maatschappij neemt hand over hand toe. Het volstaat rond te wandelen in een winkelstraat, jongerentaal te beluisteren of een doordeweeks tijdschrift te doorbladeren. Moeten we ons zorgen maken? Waar eindigt deze mondialisering? Is het Nederlands op de lange termijn ten dode opgeschreven? Wat kunnen de beleidsverantwoordelijken en de Marnixring – zijn doelstellingen indachtig – doen aan deze evolutie, die zich in het bijzonder voordoet in het onderwijs? Genoeg voer voor een stevig debat.

 

Niet minder dan vijftien ringen sloegen de handen in mekaar om op zondag 28 april over deze problematiek een symposium te organiseren: Antwerpen Hanze, Antwerpen Centrum, Antwerpen Violier, Brussel-Hoofdstad, Brussel Kats, Leuven De Dry Tonghen, Land van Playsantië, Lier Land van Ryen, Lieven Gevaert, De Loteling, Max Wildiers, Mechelen Gaston Feremans, Noordrand, Vlaemsch Hooft en Voorkempen Pater Stracke.

 

 

Programma

09.30 u. Onthaal

09.50 u. Muziek door harpist Jacques Vandevelde

10.05 u. Verwelkoming door protocolmeester Stefaan Debulpaep

10.15 u. Start debat onder leiding van Jurgen Ceder met Lieven Boeve (Katholiek onderwijs), Anette De Groot (Universiteit Amsterdam), An De Moor (Odisee Hogeschool),

Luc Sels (KU Leuven) en Machteld Verbruggen (Thomas More)

11.50 u. Muziek door harpist Jacques Vandevelde

12.00 u. Slotwoord door Jurgen Ceder

12.10 u. Gebed voor het Vaderland en Vlaamse leeuw

12.15 u. Receptie

13.00 u. Vriendenmaal

 

 

Wie alleen het ochtendsymposium en de receptie bijwoont, betaalt 20 euro. Wie na de receptie ook wil aanschuiven voor het vriendenmaal betaalt 65 euro. Ringen die met 8 of meer inschrijven, betalen 60 euro per persoon. Gelieve aan te melden ten laatste op 12 april 2019 bij penningmeester Bart De Nijn op bart.de.nijn@telenet.be Inschrijvingen en betalingen hebben we liefst per ring op rekeningnummer BE51 7330 1097 3962.

• SALONS VAN DIJCK - F. DE MERODESTRAAT 33 MECHELEN • 9.30 UUR ZONDAG 28 APRIL

 

 

 

Ring:
Mechelen Gaston Feremans
Datum:
19-03-2019