26 april 2019 - Concert "Violen Verhalen"

Concert Violen Verhalen met Aaron Blomme (viool) en Bart Meynkens (piano). Dit concert wordt ingericht ten voordele van ons psychosociaal project TEJO (therapeuten voor jongeren) en het ringproject "Nederlands in de wereld"

Op vrijdag 26 april 2019 om 19.30u concerteert Aaron Blomme met zijn Violen Verhalen in de Sint Bernarduskerk van Nieuwpoort- Bad. Dit concert wordt gesteund door de kerkfabriek Sint Bernardus en door het stadsbestuur van Nieuwpoort.

Dit jaar richt Marnixring Veurne Zannekin dit concert in ten voordele van het psychosociaal project TEJO in onze regio. TEJO biedt in Vlaanderenambulante,laagdrempelige therapeutische begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend (tiental gesprekken), anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwilleige basis.

De ring vindt het belangrijk dit initiatief financiĆ«el te ondersteunen. 


Deuren open om 19.00u. Aanvang cocert om 19.30u stipt


Inkom 20 euro per persoon.

Kaarten zijn in voorverkoop te krijgen bij de leden, of door storting op onze rekening BE88 7380 2617 2541 tav Marnixring Veurne Zannekin. Vermeldt uw naam en het aantal kaarten.

Meer info bij Jan Dequidt, Ooststraat 71, 8647 Lo- Reninge; info@jandequidt.be ; mobiel 0476 75 19 42


 

Ring:
Veurne Zannekin
Datum:
24-04-2019