24 feb 2020 - Verslag Open Ledenvergadering - Thema: Hebben we meer ongelijkheid nodig?

“Als we de statistieken moeten geloven is België één van de meest gelijke landen ter wereld. Toch als het over lonen, inkomens en vermogens gaat. En bovendien zijn we nog behoorlijk rijk en welvarend ook. Maar het zou België niet zijn als die ongelijkheid niet was wat ze lijkt. Het is een vals plat. Onder die schijnbare egalitaire idylle gaan wel degelijk diepe kloven schuil. Er zijn immense regionale verschillen. Er zijn grote verschillen tussen mensen met een migratieachtergrond en de mensen die hier al generaties zijn. Tussen mensen die lang gestudeerd hebben en mensen die kortergeschoold zijn. Tussen ouderen en jongeren. Het zijn allemaal kloven om ons zorgen over te maken. Zijn suggestie: als we de sociale cohesie willen versterken en onze sociale zekerheid betaalbaar willen houden, dan hebben we misschien wat meer ongelijkheid nodig…”
Ring:
Mechelen Gaston Feremans
Datum:
28-02-2020