21-2-2019 Lezing acupunctuur

Lezing door Dr Annemie Mertens

Acupunctuur: meer dan alleen wat prikjes?

ACUPUNCTUUR

Dokter Mertens is er van overtuigd dat Oosterse en Westerse geneeskunde geen alternatieven zijn voor elkaar, maar aanvullend kunnen ingezet worden.
Bij deze presentatie en demonstratie zal de theorie dadelijk getoetst worden aan de praktijk.

 

Deze lezing, voorafgegaan door een eetmaal, heeft plaats op donderdag 21 februari 2019
in het restaurant “Kasteel Waalborre”, Parklaan 20 te 1730 Asse.

Aanvang: 19u.

 

Deelname in de kosten: 45,00 euro per persoon

Inschrijven via bert.vandenmoortel@telenet.be voor zondag 17 februari 2019.

Gelieve het bedrag te storten op rekening nr. BE30 4330 1479 1111 van Marnixring Asse Hoppeland met vermelding “Annemie Mertens  + aantal personen”

Ring:
Asse Hoppeland
Datum:
28-01-2019