20200213 De islam ontrafeld

Cijfermatige ontrafeling van de islam

'Is de islam een religie of een politieke doctrine?' uit. De titel duidt op het cijfermatig ontrafelen van de islambronnen (werden ingescand en met tekstverwerking ontleed). De spreker wil met rationele, cijfermatige argumenten informeren en overtuigen.

Op 13/02/20 werkte Luc Nelissen (MR Noordrand) met cijfergegevens de onderzoeksvraag: 'Is de islam een religie of een politieke doctrine?' uit. De titel duidt op het cijfermatig ontrafelen van de islambronnen (werden ingescand en met tekstverwerking ontleed). De spreker wil met rationele, cijfermatige argumenten informeren en overtuigen.

 

Enkele cijfers uit de voorstelling van Luc Nelissen:
● Hoeveel tekst gaat over de ‘kafir’ (kent de waarheid maar verbergt die; de islam wil een wereld creëren zonder kafir; “Allah haat kafir”)?
hadith sira koran: resp. 37% 81% 64%
Algemeen: 51% van de teksten gaat dus over ‘kafir’ (lees: ongelovige).
● Hoeveel tekst gaat over de jihad (strijd, ook innerlijke, tegen verleidingen)?
hadith sira koran: resp. 21% 67% 9%
Algemeen: 31% van de teksten gaat over (vaak gewapende) ‘jihad’
● status van de vrouw in de islam: (hadith- koran)

hoge status: resp. 0,6% 5%
zelfde als de man: resp.: 10% 23%
inferieure status: resp.: 89% 71%

 

Enkele voorbeelden uit de Sharia (islamitisch recht; regelt elk aspect van het islamitisch leven). Is normatief voor een islamiet (b.v. kafir mag gedood worden).
● een getuigenis van de vrouw heeft maar voor de helft waarde als die van de man
● de vrouw erft de helft van wat een man erft

 

Gewapende conflicten en aanslagen:
● Aantallen:
○ 632-1920: 548 gewapende conflicten (gemiddeld 2,3/jaar)

○ 1979-2019: 34000 aanslagen (gemiddeld 2,3/dag)

* Waar vinden deze conflicten/aanslagen hun verantwoording?

○ in de hadith (woorden, daden, overlevering van de profeet): 60%
○ in de sira (biografie van de profeet): 26%
○ in de koran: 14%
Besluit: is de islam een religie?

○ 91% van de islamitische doctrine is politiek, 9% is religieus
○ 9% van de isl. doctrine komt uit de Mekkaanse koran, 5% uit de Medinese koran. 86% komt uit de soenna (sira+hadith)
○ Besluit (Luc Nelissen): “De islam is geen religie maar een ideologie. Het is het prototype van een misdadig oorlogsregime. Geweld en misdadigheid zitten verweven in de islamitische
doctrine.” (einde citaat)

Verslag downloaden:
logo_de_pekker_zuiver_4.jpg
Ring:
De Pekker
Datum:
11-03-2020