2013, 13 november: Uitreiking van De Gouden Draak 2013

'De Gouden Draak' en de 'Orde van de Gentse Draak' ging dit jaar naar...

De Draak Vlaams Overleg Gent is een vereniging die bezorgd is om het Nederlandstalige karakter van de stad Gent.

Marnixring Gent Borluut steunt deze vereniging én geldelijk én met mankracht: ringlid Herman Couché is er bestuurslid, ringlid Bruno de Laat jurylid.

 

Jaarlijks reikt De Draak de trofee 'De Gouden Draak' uit en kent ze de 'Orde van de Gentse Draak' toe.

 

Met de 'Orde van de Gentse Draak', zet De Draak een persoon of een vereniging in de kijker, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de promotie van de Vlaamse eigenheid in de ruimste zin.  

De Draak reikt haar jaarlijkse trofee  'De Gouden Draak' uit aan een  handelszaak in de Arteveldestad, waarvan de zaakvoerders hebben gekozen voor een mooie en originele Nederlandstalige handelsbenaming.

 

In 2013 koos De Draak als laureaat voor De Gouden Draak:

 Foto Anne-Catherine Platel

Rozen doen Blozen, Wijze manstraat 6,

een rozenwinkel in het hartje Gent.

 
In de schaduw van de Sint-Jacobskerk zijn er wel meer romantisch uitziende winkeltjes,

maar de vitrine van Rozen doen Blozen straalt wel heel veel romantiek uit. 

Dat was dan ook de bedoeling van floriste Anne-Catherine Platel

toen ze hier een bloemenzaak begon met uitsluitend rozen. 

 

Ze wilde iets bijzonder doen rond de unieke uitstraling van rozen

en zette de hele  familie aan het werk voor het vinden van een gepaste winkelnaam.                                      

Naast de bekroning met de trofee De Gouden Draak door de jury,

werd dit jaar voor de derde maal de Publieksprijs uitgereikt.
De ruim 180 aanwezigen kozen de avond zelf hun winnaar. 
Met ruime voorsprong werd dit ook en opnieuw... Rozen doen blozen  !!!

 

 

en An De Moor kreeg de Orde van de Gentse Draak om haar inzet voor meer taalzorg, meer taalfierheid en meer taalwaakzaamheid:

 Foto An De Moor

An De Moor, getogen in Gentbrugge, werd door haar ouders grootgebracht met paplepels vol ‘Vlaamse Beweging’.  Reeds in haar studententijd aan de UGent  was ze actief als praeses van Germania, de fakulteitskring Germaanse Filologie, lid van het Fakulteitenkonvent en de Onderwijsraad Germaanse filologie.  Wanneer professor Ada Deprez haar in 1984 uitnodigde om in het bestuur van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) te komen, moest ze geen twee keer nadenken.

 
Haar rijkgevuld beroepsleven vermeldt talrijke opdrachten als lesgever Nederlands aan Waalse jongeren, lessen Nederlands en Engels in Gentse scholen en in Bornem.  Zij was directeur a.i. van het Sint-Jozefscollege, Aalst.  Ruim drie jaar was zij Raadgever Buitenlands Beleid en Communicatie van Vlaams minister Geert Bourgeois.  Reeds 5 jaar is ze Taalbeleidcoördinator in HUB-KAHO (Hogeschool Universiteit Brussel & Katholieke Hogeschool Sint-Lieven) en  Coördinator internationalisering KAHO (Sint-Lieven).

 
Sinds bijna 10 jaar is zij voorzitter van de vzw 11-daagse Vlaanderen Feest en van de vzw Beweging Vlaanderen-Europa.  Hier timmert ze met haar ploeg enthousiaste medewerkers voortdurend aan de weg.  Verder was en is An De Moor bijzonder actief bij heel wat verenigingen zoals het Algemeen-Nederlands Verbond, de Orde van den Prince, Athena, het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme, bestuurslid van het  Verbond der Vlaamse Academici Werkgroep Taal en Onderwijs en nog tal van andere organisaties.  Zij is tevens bestuurder van de Stichting Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam.  Als organisator, coördinator, publicist en spreker wordt zij alom geprezen.

Verdere alle informatie op http://www.dedraakgent.be/

Ring:
Gent Borluut
Datum:
08-04-2014