20 mei 2019, Apostelhuis Alden Biesen - Marnixring BRIGAND plechtig geïnstalleerd

Afbeelding: 

 

De installatie van een nieuwe ring, en dan nog in Limburg, het is geen alledaagse gebeurtenis. Maar op 20 mei 2019 was het zover. In aanwezigheid van de vijftien nieuwe leden, de bijna voltallige Raad van Bestuur en een schare afgevaardigden van buurringen en peetringen, kreeg ringvoorzitter Robrecht Wijnen de officiële oorkonde van het lidmaatschap overhandigd uit handen van Algemeen Protocolmeester Peter De Vos.

 

Vooreest hadden Herman Everaert en Bruno Valkeniers, vertegenwoordigers van de peetringen Max Wildiers en Antwerpen Hanze, het belang van het koesteren van de Nederlandse taal en cultuur onderstreept en werd de jongste van alle ringen veel strijdvaardigheid toegewenst.

 

De ring draagt het stamnummer 75.

 

Het officiële gedeelte werd bezegeld met het samen zingen van 'de Vlaamse Leeuw', 'het Gebed voor het Vaderland' en, zoals men het zich bij MR Brigand vanaf nu voorneemt, 'Voor outer en heerd'.

 

Ad multos annos, Marnixring Brigand!

 

François Wijnen