19 april: MR Corneel Heymans verwelkomt Prof. Paul De Knop

De uitdagingen voor de Vlaamse universiteiten en de VUB in het bijzonder

Prof. Paul De Knop is Lic. L.O. en Dr. L.O. (VUB) en sinds 2000 Gewoon hoogleraar aan de VUB. In 2004 werd hij decaan van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie en van 2008 tot 2016 was hij rector van de VUB. Daarnaast was hij van 1999 tot 2006 voorzitter van de Raad van Bestuur van Bloso, en van 2002 tot 2008 voorzitter van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (G.O.). Van 2013 tot 2015 was hij voorzitter van VLIR (overlegorgaan tussen de Vlaamse universiteiten). Hij is auteur van 37 nationale en internationale bijdragen. Prof. De Knop is dus zeer goed geplaatst om te spreken over de uitdagingen voor de Vlaamse universiteiten en de VUB in het bijzonder.
Ring:
Gent Corneel Heymans
Datum:
08-04-2017