18/4: Kloosters in 19e eeuw

geduchte concurrenten van de overheid?

Deze lezing gaat door in kasteel Waalborre , Parklaan 20 Asse 

aperitief om 19u.

ALLE VERDERE DETAILS IN BIJGAANDE FLYER 

 

CV: Jimmy Koppen,
doctor in de Geschiedenis, vrijwillig academisch medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel, bestuurder aan de UGent, onderwijsadviseur voor Open Vld. Auteur van een tiental boeken over vrijmetselarij, de georganiseerde vrijzinnigheid, het liberalisme en onderwijs. Het nieuwste boek 'De School van het Vrije Denken' verschijnt in april bij ASP.

 

Inhoud van de lezing
: Wie aan kloosters denkt, denkt aan lange gewaden, abdijen, bier en kaas, maar ook aan vervolging gedurende de Franse Revolutie. Maar kloosters zijn meer dan dat: sinds het ontstaan van Belgiƫ hebben congregaties en monastieke orden een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van onderwijs en zorg. Ze organiseerden scholen, weeshuizen, opvangtehuizen en zusters kwamen zieken in de eigen woning bezoeken. Daarmee vormden zij een geduchte concurrent voor de overheid. De Belgische staat was van mening dat onderwijs en zorg vooral door haarzelf moest worden georganiseerd; de kloosters zelf handelden bijgevolg in de illegaliteit. In de loop van meerdere decennia vormden zij bijgevolg het voorwerp van juridische gevechten, hevige debatten in het parlement, regeringen die vielen en werden wederzijdse verwijten geuit. Terwijl in de 20e eeuw vooral de tegenstelling tussen Vlaanderen en de Franstaligen de politieke agenda bepaalde, waren kloosters tot vlak na de Eerste Wereldoorlog in het middelpunt van de maatschappelijke belangstelling. In deze voordracht ga ik in op een bijna vergeten deel van onze politieke geschiedenis, met in de hoofdrol schalkse advocaten, samenzwerende vrijmetselaars, snode christendemocraten en geniepige socialisten.

Datum activiteit: 
18-04-2019
Startuur activiteit: 
19:00
Ring:
Asse Hoppeland
Datum:
07-04-2019