Marnixring Noordrand in de pers

2017-07-05 Het Nieuwsblad

Marnixring Noordrand in de pers

Marnixring Noordrand mocht ter gelegenheid van de 10de Sporenbraai 120 gasten verwelkomen. Gastpreker Kurt Moons, voorzitter van Pro Flandria had het over hoe ondernemers bij kunnen dragen tot meer bewustwording van de Vlaamse identiteit.

 

Braaimeester Mark Van der Borght werd nog in de bloemen door voorzitter Bene Bailleul. Mark was 10 jaar lang Braaimeester en geeft nu de fakkel door. 

 

Behalve het weer, was de braai 2017 een geslaagde editie!    

Files attached:
2017-07-05 Nieuwsblad.jpg
Ring:
Noordrand
Creation date:
30-07-2017