Ik verklaar hierbij dat ik de ‘Verklaring inzake de persoonlijke levenssfeer’ en ‘De algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de Marnixring webstek’ van de Marnixring Internationale Serviceclub heb gelezen, begrijp en aanvaard.
De verdediging van het Nederlands is meer dan ooit nodig.
Onze taal wordt bedreigd op vele fronten. Er is nog steeds, en meer dan ooit misschien, de respectloze houding van een massa Franstaligen in dit land t.o.v. onze taal.  Want vergis u niet, vijf jaar ogenschijnlijke communautaire vrede heeft daaraan niets veranderd. Twee voorbeelden uit de kranten van de jongste dagen: –        De kennis van het...
Ochtendsymposium 2019
Voor het vijfde ochtendsymposium, georganiseerd op zondag 28 april te Mechelen door 15 Marnixringen van Vlaams- en Midden-Brabant, was een imposant panel uitgenodigd: Lieven Boeve (Katholiek onderwijs), Anette De Groot (Universiteit Amsterdam), An De Moor (Odisee Hogeschool), Luc Sels (rector KU Leuven) en Machteld Verbruggen (Thomas More Hogeschool). Moderator Jurgen Ceder (gewezen senator) liet...
20 mei 2019, Apostelhuis Alden Biesen - Marnixring BRIGAND plechtig geïnstalleerd
  De installatie van een nieuwe ring, en dan nog in Limburg, het is geen alledaagse gebeurtenis. Maar op 20 mei 2019 was het zover. In aanwezigheid van de vijftien nieuwe leden, de bijna voltallige Raad van Bestuur en een schare afgevaardigden van buurringen en peetringen, kreeg ringvoorzitter Robrecht Wijnen de officiële oorkonde van het lidmaatschap overhandigd uit handen van Algemeen...
De Marnixring ontvangt Afrikaner voormannen in de Vlaamse club De Warande.
Vorig jaar konden we verslag doen van het bezoek van een aantal Zuid-Afrikaanse studenten uit  Orania (Karoo-regio – Noord-Kaap provincie) aan Antwerpen en Brugge waar ze werden onthaald door MR Antwerpen-Violier en MR Brugge Jan III van Renesse. Eind februari toerde hun voorman Jaco Kleynhans opnieuw door de Nederlanden, ditmaal in het gezelschap van Flip Buys van de Afrikaner “Solidariteit...
Zangwedstrijd voor het Nederlandstalige lied
MARNIXRING IWEIN VAN AALST ORGANISEERT: ZANGWEDSTRIJD voor het Nederlandstalige lied. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Hou je van zingen? DOE MEE EN WIN. Schrijf in en maak kans op 750 euro, 500 euro of 250 euro !   FINALE Zondag 1 december 2019 om 15 uur.   Meer info bij   Michel De Gols 0495 23 02 37 Inschrijven en aanvragen reglement via prijsmarnixringiweinvanaalst@gmail.com...
Frans Debrabandere ontvangt de Marnixring Erepenning
Geboren in Kuurne (1933 ) brengt Frans Debrabandere zijn jeugd door in Kortrijk. In 1952 is hij Laureaat Retorica aan het Sint-Amandscollege.  In 1956 beëindigt hij zijn studie Germaanse filologie aan de K.U. Leuven met grote onderscheiding. Hij wordt docent Nederlands en Duits in Brugge waar hij komt wonen. Hij is dan ook een actief bestuurslid van de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal...
Egmont & Hoorn
Op 5 juni 1568 vond op de Grote Markt in Brussel de onthoofding plaats van Egmont en Hoorn. Een belangrijke datum in de geschiedenis van de Nederlanden. Het begin van de Tachtigjarige Oorlog.   Aanvankelijk stond het standbeeld voor het Broodhuis op de Grote Markt, maar het werd eind negentiende eeuw verplaatst naar de Kleine Zavel. Een mooi parkje, vlakbij het vroegere paleis van Culemborg...
Een gedenkplaat voor Peter Datheen en Nicasius Ellebode
Zaterdag 25 augustus, een zonnige dag  in het Frans-Vlaams Kassel, dit jaar door een Franse TV zender bekroond tot meest geliefde gemeente van Frankrijk. Niet de plaatselijke loopwedstrijd, en evenmin de parade van gekostumeerde soldaten van Napoleon brachten ons die dag naar de Kasselberg. Wel de inhuldiging van een bijzondere gedenkplaat ter ere van twee grote Kasselse zonen:  ...
Feest voor koning Willem I te Gent
Marnixringvoorzitter Jan Verleysen ontmoette, tot zijn grote vreugde, zeer veel Marnixleden op zaterdag 20 oktober in Gent bij de inhuldiging van het standbeeld van koning Willem I der Verenigde Nederlanden. In een nokvolle Miry Concertzaal van het conservatorium konden de meer dan vijfhonderd aanwezigen tijdens een feestzitting vanaf 10 u luisteren naar drie gedreven toespraken. Alles werd...
Ine Roox wint de driejaarlijkste Marnixring Limburgprijs
Voorafgaand aan het congres ‘50 jaar Marnixring’ werd in de Landcommanderij van Alden Biesen te Rijkhoven-Bilzen de driejaarlijkse Marnixprijs Limburg uitgereikt. Het is een initiatief van de ringen Limburg Herkenrode en Land van Loon – Nieuw Eyck. Deze prestigieuze onderscheiding wordt toegekend aan een persoon of vereniging die zich verdienstelijk maakt in de beide Limburgen op het vlak van de...
22 november...
22 november: Filmavond "Niet Schieten"
10 oktober Jan...
10 oktober- Jan Jacobs te gast bij MR Noordrand
Wiskunde is overal
Marnixring Land van Gaasbeek - jaarlijkse open...
Donderdag 3-okt-2019...
In een meer en meer atheïstische wereld ging onze...
12 oktober 2019 MR-...
Vierde Lustrum en Dag van de Vriendschap met...
5 september: Barbara...
Barbara PAS komt spreken over de naweeën van de...
2019-09-12 Assita...
2019-09-12 Assita Kanko te gast bij Marnixring...
Poëziezondag in...
Poëzie op zondag....8 september 2019
Rik Van Cauwelaert:...
Rik Van Cauwelaert: Wat na 26 mei. Een kritische...
Donderdag 6 juni:...
Ontdekten de Vlamingen Amerika nog voor...