Werkvergadering

Start van nieuw werkjaar: overlopen jaaragenda, begroten, discussie, evalueren, taken verdelen ...
Datum:
09-09-2014
Datum activiteit:
18-09-2014
Startuur activiteit:
19:30
Einduur activiteit:
23:30