"Waarom Nederlands geen wereldtaal werd" - mei 2015

door Machtelt Geerinck

Het bestuur geeft een kort overzicht van de komende activiteiten, de geplande opname van kandidaat-leden en polst naar de stand van zaken bij de opgestarte projecten. De hoofdbrok betreft “Het Nederlands in de wereld en waarom het Nederlands geen wereldtaal werd”. Dit is een boeiende presentatie, gebracht door ringlid Machtelt Geerinck.

 

Verslag meivergadering

Waarom het Nederlands geen wereldtaal werd

 

 

Onze protocolmeester Frank verwelkomt iedereen, leden, kandidaat-leden, senioren en partners .

Wij starten met een kort overzicht van de werkgroepen.

Kandidaat-leden worden voorgelezen en de ringleden wordt hun mening gepolst. Deze is steeds welkom bij de bestuursleden.

 

 

Werkgroepen her-activeren:

         Frans Vlaanderen: Jan Barbry, Jan Dequidt, Olliver Tillie Machtelt G.

         Verbeteren bewegwijzering rond Cassel (teksten in slecht Nederlands vertaald)

         Surname: vertegenwoordigers van Gallibi komen naar Koksijde: vragen in de ring

         Financieel project: Voorstel Jan Dq. een groot dansfeest in Saint Germain

                   3 zalen afhuren folk muziek, jazzmuziek en een groot dansorkest

                   We zoeken een aantal bedrijven die sponseren, kaarten in voorverkoop

                   veel publiciteit, een grote groep samenbrengen, een stijlvolle avond

         Flor Barbry’s volkstoneel steunen: Jan B., Guido V., Patrick en Hans P.

                   Financiele ondersteuning v/h Vlemsch in Frans Vlaanderen

         Stroke Unit: Lieven Delvaux

*Probleem: Patient met afasie krijgt na 65 jaar geen tussenkomst van ziekteverzekering (CM-BondMoyson, VNZ…). De stroke unit vraagt steun om softwarepakket aan te kopen (hulp bij revalidatie). Is taal- en sociaal project.

*Chris nam contact met Dr Johan Van Cauwenberghe (Neuroloog) in AZ Jan Ieperman. Hij zou met de revalidatieartsen overleggen en verwijst naar mevr. Vandeputt (hoofd van de logopedie). Men zocht een hoogtechnologisch software pakket. Het initiatief ligt nu stil. Zij danken voor onze interresse

Misschien de vereniging van afasiepatienten aanspreken?

         “Open thuis” een huis voor jongeren opvang met specifieke nood

                   Directeur José Maesen; Herman Vanheste, Jan B. en Machtelt G

 

Voor deze projecten werd geen resultaat bereikt. Aan de groepen wordt gevraagd dringend de koppen bijeen te steken en een actieplan op te maken tegen september.

         Culturele hoofdstad van het jaar, Mons: Daguitstap voorstel programma (50 euro)

         Organisatie: Guido V. , Olliver T.

 

 

Frank overloopt nog enkele belangrijke data:

-zaterdag 16 mei de bronnen van de ijzer

-vrijdag 29 mei 2015: Rik Van Cauwelaert

-maandag 8 juni 2015 gezamelijke ringvergadering met MR Oostende Kustland, in De Normandie te Koksijde, Miguell Bouttry, gids ivm WO I brengt een eigen visie op het leven in oorlog.

 

Wijnbeleid: winstpercentage bedraagt 25 % op de prijs. Het bestuur staat op een correcte berekening van de bijdrage per aankoop. De prijzen zijn bewust lager gehouden. Jan Barbry vraagt dat de leden snel bestellen en belooft een vlotte levering. Wij hopen dat dit open beleid de leden meer vertrouwen geeft en leidt tot goede verkoopcijfers.

Toon D vraagt waarom de levering van de wijn uitblijft.

 

Timo zorgt vandaag voor een fijne boulliabaise met roux en zeewolf met wittewijnsaus, begeleid met een passende wijn.

 

Een ringlid aan het woord “Waarom het Nederlands geen wereldtaal werd”

door Machtelt Geerinck en Erik

 

“Ik kan de geschiedenis vergelijken met een bol. Als een bol valt, spat die uiteen in projectielen die allemaal een andere richting uitgaan. Op foto zie ik een stervormig patroon van ontelbare lijnen. Naargelang de lijn die ik volg heb ik een ander zicht op het gebeuren.” Met deze directe stijl begint Machtelt haar verhaal over de geschiedenis van het Nederlands.

Het wordt een boeiende uiteenzetting met een duidelijke lijn. Vertrekkend bij het ontstaan van Amsterdam, over het oprichten van de Oost- en West-Indische Compagnie, het oprichten van Nieuw Nederland (in het huidige Noord Amerika). Hier komt de lijn aan bij het overdragen van het gebied aan Engeland door de toenmalige gouverneur Pieter Stuyvesant.

 

Het verhaal “waarom het Nederlands geen wereldtaal werd” kwam tot leven aan de hand van feiten uit de geschiedenis van Nederland en Vlaanderen. Namen van belangrijke leiders en minder belangrijke, meer anekdotische figuren illustreren het geheel. Ter afwisseling, leest Eric af en toe een fragment uit een welgekozen historisch document. Op het einde geeft Machtelt de bronnen van haar verhaal mee en dankt hen die haar geholpen hebben met woord en daad.

 

 

Proficiat Machtelt, in naam van alle ringleden die zo aandachtig luisterden naar je verhaal. Het is een mooie presentatie, stijlvol geïllustreerd met historische documenten en leuke anekdotes en authentieke vertelsels. Het is een knap stukje studie geworden over de geschiedenis van de taal die ons allen nauw aan het hart ligt.

 

 

(verslag Chris)

 

Verslag downloaden:
20150511 verslag met foto's.pdf
Ring:
Veurne Zannekin
Datum:
28-11-2015