Verslagen

Zoeken
Ledenvergadering 2014.05.08
Causerie door dr Cosyns over stervensbegeleiding en euthanasie
Vergadering_2014_05_08.doc
11 mei 2014 - Maaseik - Honderden aanwezigen genieten van poëziemiddag ... 772 gedichten, 70 genomineerden, 21 laureraten tussen 8 en 18 jaar.
Met de wedstrijd had de Marnixring drie doelstellingen: de schilder Jan van Eyck als geboren Maaseikenaar onder de aandacht brengen van jongeren, de...
2014-04-21 20_28_48-PDF Architect - [poster Marnixring].jpg
2013, 13 november: Uitreiking van De Gouden Draak 2013
'De Gouden Draak' en de 'Orde van de Gentse Draak' ging dit jaar naar...
2013 DD Brochure Dertiende Orde van de Gentse Draak kort.pdf
Karel Van Eetvelt laureaat André Demedtsprijs 2013
Karel Van Eetvelt ontvangt de André Demedtsprijs 2013
BeeldVerslag.pdf
De Koerier : Januari 2014
Beste vrienden, Lees aandachtig dit prachtig verslag over onze januari vergadering. Tekst: Arnout en Bernard Fotos: Joris Lay-out: Wouter
20140217 De Koerier januari 2014 LR.pdf
Maretak 2014 01 - Nieuwjaarsreceptie - 21 januari 2014
Zowat alle leden en partners kwamen op 21 januari samen in kasteel Wurfeld om nieuwjaarswensen uit te wisselen. Voor de gelegenheid hadden we ook...
nieuwjaarsreceptie 2014.pdf
Samenzangavond 2014
Tekstboekje van de samenzangavond van 9 januari 2014
Zangboek 2014.0109 Borluut 6A4 RectoVerso, 24 blz.pdf
Dag van de vriendschap
M.R. Gent Dr.F.A. Snellaert had de eer om op zaterdag 21 september 2013 twee ringen uit te nodigen, met name M.R. Asse Hoppeland en M.R. Mechelen...
snellaert.vriendschap.doc
Lustrumviering
Het was een amicaal en verrijkend jubileum. We staan klaar voor een nieuw decennium.
mr.lustrum.doc
Het standaardnederlands oktober 2013
Een beschouwing over het standaardnederlands door Luc Devoldere, hoofdredacteur van het tijdschrift "Ons Erfdeel". Het belang van een...
20131014 verslag vergadering.doc