Uitreiking Jozef Simonsprijs 2013

Marnixring Voorkempen reikt sinds 1990 om de twee jaar zijn Jozef Simonsprijs uit. Met die prijs wenst de ring een persoon of een vereniging in de bloemetjes te zetten die zich op cultureel, sociaal of economisch vlak bijzondere verdienstelijk maakt en zo onze jonge generaties tot inspirerend voorbeeld dient. De jury kent de Jozef Simonsprijs voor 2013 toe aan de heer Siegfried Verbeelen omwille van zijn jarenlange bijdrage tot de verspreiding van Vlaamse en Europese cultuurwaarden via het internationaal vermaarde Wereldfestival van Folklore in Schoten. De laureaat heeft als medestichter van het Festival de Vlaamse volkskunst internationaal mee op de agenda gezet.

De jury kent de Jozef Simonsprijs voor 2013 toe aan de heer Siegfried Verbeelen omwille van zijn jarenlange bijdrage tot de verspreiding van Vlaamse en Europese cultuurwaarden via het internationaal vermaarde Wereldfestival van Folklore in Schoten. De laureaat heeft als medestichter van het Festival de Vlaamse volkskunst internationaal mee op de agenda gezet.

U bent bij deze uitgenodigd voor de feestelijke academische zitting, met uitreiking van de Jozef Simonsprijs, op zondag 10 november te 11 uur in het Kasteel van Schoten, Kasteeldreef te 2900 Schoten. Nadien wordt u een receptie aangeboden.

Na de feestelijke zitting kan u zo gewenst omstreeks 13 uur met uw familie, vrienden en met sympathisanten van de laureaat deelnemen aan het feestmaal in restaurant De Linde, Alice Nahonlei 92 (op de hoek aan de Botermelkbaan) te Schoten.

Voor het feestmaal kunt u inschrijven door overschrijving van 50 € per deelnemer op bankrekening KREDBEBB BE57 4163 2185 0135. Gelieve dat te verrichten voor 1 november en met vermelding van de familienamen van de deelnemers.

Graag horen wij van uw komst naar de academische zitting en zo gewenst naar het feestmaal. Wil dat melden via e-post naar erikvancleemput@telenet.be voor 1 november, met de familienamen van de deelnemers. Of per brief naar Erik Van Cleemput, Hofstraat 14, 2930  Brasschaat.

Tot zondag 10 november !

Datum:
10-10-2013
Datum activiteit:
10-11-2013
Startuur activiteit:
11:00
Einduur activiteit:
13:00