Statutaire vergadering

Statutaire vergadering MR Z-O VL vzw

Donderdag 16 maart 2017, 19u30

Restaurant “De KALVAAR”, Voorde

Maandvergadering en Vriendenmaal

voor leden en partners

met

Plechtige opneming van JAKLIEN BURY

gevolgd door de

Statutaire Algemene Vergadering

van

Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen vzw

 

Beste Marnixringvriend(in),

 

U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd op de belangrijke maandvergadering van maart 2017. Belangrijk, niet alleen omdat het de jaarlijkse statutaire algemene vergadering betreft van Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen vzw, maar vooral omdat wij voorafgaand Jaklien Bury zullen opnemen als lid van onze ring. Het opnemen van een nieuw lid is voor de betrokkene en ook voor ons, een bijzondere gebeurtenis. Vanzelfsprekend wil iedereen daar bij zijn.

 

In principe is de aanwezigheid van ieder lid op de statutaire vergadering verplicht. Volgens de statuten kan een werkend lid zich door een ander werkend lid laten vertegenwoordigen: het verlenen van een volmacht dient schriftelijk of per epost te gebeuren en gedagtekend te zijn (zie art 14 en 17). Let wel, om geldig te vergaderen dient ten minste twee derde [2/3] van de werkende leden  aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd te zijn.

Na het vriendenmaal vergaderen de partners in een eigen (k)ring. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen (liefst per kerend) bij  protocolmeester Jan (jan.heyvaert@scarlet.be) ten  laatste maandagavond 13 maart 2017.

 

 

Paul-Emiel Geerts, voorzitter MR Z-O VL

Datum:
11-03-2017
Datum activiteit:
16-03-2017
Startuur activiteit:
19:30
Einduur activiteit:
23:00