Alle verslagen van Veurne Zannekin

Het standaardnederlands oktober 2013
Een beschouwing over het standaardnederlands door Luc Devoldere, hoofdredacteur van het tijdschrift "Ons Erfdeel". Het belang van een moedertaal in een meertalige wereld, de toekomst van het Nederlands in de wereld. Taal en...
Verbroederingsbijeenkomst met Marnixring Oostende Kustland - juni 2013
Tweejaarlijks spreken MR Oostende en MR Veurne Zannekin af om gezamenlijk te vergaderen. Dit jaar was MR Veurne Zannekin te gast in restaurant 'Ostend Queen' te Oostende. Een hartelijk onthaal, een fijn culinair festijn met zicht op zee...
De vergrendelde staat - mei 2013
Professor Hendrik Vuye sprak in onze ring over de verschillende staatshervormingen en dit ons op heden bracht. Het compromis zoude basis zijn van de Belgische consensus democratie. Waarom heeft men dan om de vijf à tien jaar een staatshervorming...