Alle verslagen van De Pekker

2016-10-13 Open vergadering : de geschiedenis van de geneeskunde
Dr. Alexander Ryckaert (AZ Delta Roeselare) kwam ons de geschiedenis van de geneeskunde door de eeuwen heen toelichten.