All projects of Veurne Zannekin

Ons ringproject: Nederlands in de wereld
Ons ringproject: NEDERLANDS IN DE WERELD wordt ondersteund dank zij de actieve inzet van de leden in drie werkgroepen: Nederlands in Vlaanderen, Nederlands overzee en Frans Vlaanderen