Ringen

De Marnixring staat wereldwijd open voor al wie zich inzet voor de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap en zich verenigt rond de geschetste doelstellingen.
Om een positiever Vlaanderen een nieuw elan te geven, om alle Vlamingen bewust te maken dat het hier nog goed leven is, om onze Vlaamse symbolen terug in de juiste context te plaatsen, om de synergie tussen onderwijs, onderzoek, ontwikkeling, ondernemen en overheid te verstevigen, om onze jeugd de waarden mee te geven die ze nodig hebben om onze volksgebonden tradities levend te houden, om de reflex van een Vlaamse relativeringstheorie op te bouwen, om alle Vlamingen een goed, positief toekomstgevoel te geven, kunnen de plaatselijke ringen hun eigen beleidsaccenten leggen en lokaal gerichte activiteiten inrichten en ontplooien.


Knokke-Heist De Blinckaert