Alle activiteiten van Voorkempen Pater Stracke

Nieuwjaarsvergadering (15-01-2015)
Een feestelijke nieuwjaarsvergadering met de partners. Hierbij ... verwacht het onverwachte.
Kerstconcert 2014 (21-12-2014)
Traditiegetrouw organiseert onze Marnixring zijn Kerstconcert in de stemmige Sint-Antoniuskerk in Brasschaat. Dit jaar zal het jeugdkoor CANTILENE en het Symfonisch Ensemble Ekeren olv Luc Anthonis het programma verzorgen.
Ledenvergadering met spreker MR-lid Joris De Sutter over 1302 (18-12-2014)
Joris de Sutter is lid van de Marnixring Brugge Gruuthuuse en houdt een voordracht over kledij en levensomstandigheden van onze voorouders uit het jaar 1302. Joris is lid van De Liebaart, een VZW met interesse in de middeleeuwen die het leven in...
Verkiezing van het nieuw bestuur (20-11-2014)
Vandaag wordt in besloten vergadering een nieuw bestuur verkozen.
Ledenvergadering met partners en kunstenaar Harold Van de Perre. (16-10-2014)
Kunstenaar Harold Van de Perre komt spreken.
Werkvergadering (18-09-2014)
Start van nieuw werkjaar: overlopen jaaragenda, begroten, discussie, evalueren, taken verdelen ...
Ledenvergadering met spreker Maarten De Veuster, burgemeester van Schoten (19-06-2014)
Volgens de traditie nodigen wij vandaag graag de burgemeester van Schoten uit op onze vergadering. Hij zal ook een toespraak houden.
Ledenvergadering met de partners bij MR Kempenlandt. Gastspreker is Remi Vermeiren. (15-05-2014)
Remi Vermeiren legt in zijn nieuwe boek ‘België. De onmogelijke opdracht’ een becijferd plan op tafel om Vlaanderen onafhankelijk te maken. Dit plan komt hij voor ons toelichten.
Ledenvergadering met spreker notaris Jan Van Bael (MR Antwerpen Centrum). (17-04-2014)
Hoe kan Marnixring de jeugd motiveren en inspireren bij de promotie van het Nederlands en de Nederlanstalige cultuurgemeenschap.
Kerstconcert 2013 (22-12-2013)
In de stemmige Sint-Antoniuskerk in Brasschaat organiseert Marnixring Voorkempen Pater Stracke zondag 22/12/13 om 15u zijn jaarlijks Kerstconcert.