Alle activiteiten van Voorkempen Pater Stracke

Ledenvergadering (18-06-2015)
Komt ie of komt ie niet?
Ledenvergadering met de dames met Theo Francken als gastspreker (21-05-2015)
Francken (Lubbeek, 7 februari 1978) is sinds 2010 volksvertegenwoordiger in de Kamer voor de N-VA. Op 11 oktober 2014 werd hij staatssecretaris voor Asiel, Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging in de regering-Michel. Sinds 2012 is hij...
Ledenvergadering met eresenator Bob Maes (16-04-2015)
Vlaamsgezind politicus. Na de ontbinding van de Volksunie koos hij voor N-VA. Voor deze partij werd zijn dochter Lieve Maes senator en Vlaams volksvertegenwoordiger.
ledenvergadering met Jan Beirens (19-03-2015)
Jan Beirens over zijn boek 'Schuld zonder boete'
Nieuwjaarsvergadering (15-01-2015)
Een feestelijke nieuwjaarsvergadering met de partners. Hierbij ... verwacht het onverwachte.
Kerstconcert 2014 (21-12-2014)
Traditiegetrouw organiseert onze Marnixring zijn Kerstconcert in de stemmige Sint-Antoniuskerk in Brasschaat. Dit jaar zal het jeugdkoor CANTILENE en het Symfonisch Ensemble Ekeren olv Luc Anthonis het programma verzorgen.
Ledenvergadering met spreker MR-lid Joris De Sutter over 1302 (18-12-2014)
Joris de Sutter is lid van de Marnixring Brugge Gruuthuuse en houdt een voordracht over kledij en levensomstandigheden van onze voorouders uit het jaar 1302. Joris is lid van De Liebaart, een VZW met interesse in de middeleeuwen die het leven in...
Verkiezing van het nieuw bestuur (20-11-2014)
Vandaag wordt in besloten vergadering een nieuw bestuur verkozen.
Ledenvergadering met partners en kunstenaar Harold Van de Perre. (16-10-2014)
Kunstenaar Harold Van de Perre komt spreken.
Werkvergadering (18-09-2014)
Start van nieuw werkjaar: overlopen jaaragenda, begroten, discussie, evalueren, taken verdelen ...